بایگانی/آرشیو برچسب ها : پنومونی

بیماری های ریوی گرمسیری

بیماری های ریوی گرمسیری عبارت مناطق گرمسیری به منطقه‌ای از زمین گفته می‌شود که بین مدار راس‌السرطان و مدار راس‌الجدی واقع شده‌است. در مناطق استوایی، آب و هوای گرم، فقر، فقدان آموزش و پرورش و بهداشت ضعیف محیطی ایده‌آل برای رشد پاتوژن ها، ناقلین و میزبان‌های میانی فراهم می‌کند. [‏I …

بیشتر بخوانید »