بایگانی/آرشیو برچسب ها : مخمرنانوایی

فرآیند آنزیماتیک برای تفکیک دیواره سلولی مخمر نانوایی (‏ساکارومایسس سرویزیه)

فرآیند آنزیماتیک برای تفکیک دیواره سلولی مخمر نانوایی (‏ساکارومایسس سرویزیه) بتاگلوکان، هموپلی مرهای گلوکز، در بسیاری از میکروارگانیسم‌ها، قارچ‌ها و گیاهان گسترده هستند. آن‌ها به خاطر فعالیت‌های زیست فعال و دارویی خود توجه را به خود جلب کرده‌اند. یکی از منابع مهم بتاگلوکوها، دیواره سلولی مخمرها به ویژه مخمر نانوایی …

بیشتر بخوانید »