بایگانی/آرشیو برچسب ها : شمسه

کاشی کاری با نقش واگیره گل و گلدان -کد 148

کاشی کاری با نقش واگیره گل و گلدان -کد 148 نام طرح :کاشی کاری با نقش واگیره گل و گلدان -کد 148 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2061*2910 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح …

بیشتر بخوانید »

کاشی کاری زیبای لعابدار با نقش واگیره دسته گلی -کد 149

کاشی کاری زیبای لعابدار با نقش واگیره دسته گلی -کد 149 نام طرح :کاشی کاری زیبای لعابدار با نقش واگیره دسته گلی -کد 149 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2448*3264 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش …

بیشتر بخوانید »

کاشی کاری زیبا با نقش واگیره بته جقه و دسته گل -کد 150

کاشی کاری زیبا با نقش واگیره بته جقه و دسته گل -کد 150 نام طرح :کاشی کاری زیبا با نقش واگیره بته جقه و دسته گل -کد 150 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 4000*3424 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید …

بیشتر بخوانید »

کاشی لعابدار هفت رنگ با نقش گلدانی واگیره -کد 151

کاشی لعابدار هفت رنگ با نقش گلدانی واگیره -کد 151 نام طرح :کاشی لعابدار هفت رنگ با نقش گلدانی واگیره -کد 151 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2304*3456 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح …

بیشتر بخوانید »

کاشی کاری با نقش واگیره گلدان گل -کد 152

کاشی کاری با نقش واگیره گلدان گل -کد 152 نام طرح :کاشی کاری با نقش واگیره گلدان گل -کد 152 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 1573*1751 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح در سایز …

بیشتر بخوانید »

کاشی لعابدار با نقش واگیره گلدانی -کد 153

کاشی لعابدار با نقش واگیره گلدانی -کد 153 نام طرح :کاشی لعابدار با نقش واگیره گلدانی -کد 153 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2341*2561 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح در سایز کوچک و …

بیشتر بخوانید »

بخشی از کاشی کاری قدیمی با نقش هندسی – کد 138

بخشی از کاشی کاری قدیمی با نقش هندسی – کد 138 نام طرح :بخشی از کاشی کاری قدیمی با نقش هندسی – کد 138 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 3371*2728 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش …

بیشتر بخوانید »

بخشی از کاشی کاری قدیمی با نقش دسته گلی – کد 139

بخشی از کاشی کاری قدیمی با نقش دسته گلی – کد 139 نام طرح :بخشی از کاشی کاری قدیمی با نقش دسته گلی – کد 139 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 4000*3000 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر …

بیشتر بخوانید »

کاشی کاری زیبا با نقش گلدانی – کد 140

کاشی کاری زیبا با نقش گلدانی – کد 140 نام طرح :کاشی کاری زیبا با نقش گلدانی – کد 140 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 5827*3785 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح در سایز …

بیشتر بخوانید »

کاشی کاری قدیمی با نقش اسلیمی -کد 141

کاشی کاری قدیمی با نقش اسلیمی -کد 141 نام طرح :کاشی کاری قدیمی با نقش اسلیمی -کد 141 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 3901*2224 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح در سایز کوچک و …

بیشتر بخوانید »