بایگانی/آرشیو برچسب ها : شمسه

بخشی از کاشیکاری سقف و دیوار مسجد وکیل شیراز -کد 178

بخشی از کاشیکاری سقف و دیوار مسجد وکیل شیراز -کد 178 نام طرح :بخشی از کاشیکاری سقف و دیوار مسجد وکیل شیراز -کد 178 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2664*4000 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش …

بیشتر بخوانید »

کاشیکاری مسجد وکیل شیراز -کد 179

کاشیکاری مسجد وکیل شیراز -کد 179 نام طرح :کاشیکاری مسجد وکیل شیراز -کد 179 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2664*4000 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح در سایز کوچک و تصویر پائین نمایش بخشی …

بیشتر بخوانید »

نقوش سنتی با متن سوره کوثر -کد 180

نقوش سنتی با متن سوره کوثر -کد 180 نام طرح :نقوش سنتی با متن سوره کوثر -کد 180 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2760*4140 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح در سایز کوچک و …

بیشتر بخوانید »

کاشی کاری سقف کاخ گلستان -کد 181

کاشی کاری سقف کاخ گلستان -کد 181 نام طرح :کاشی کاری سقف کاخ گلستان -کد 181 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2736*3648 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح در سایز کوچک و تصویر پائین …

بیشتر بخوانید »

کاشی کاری زیبای کاخ گلستان -کد 182

کاشی کاری زیبای کاخ گلستان -کد 182 نام طرح :کاشی کاری زیبای کاخ گلستان -کد 182 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2119*4512 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح در سایز کوچک و تصویر پائین …

بیشتر بخوانید »

بخشی از کاشیکاری کاخ گلستان با نقش خانه و منظره -کد 183

بخشی از کاشیکاری کاخ گلستان با نقش خانه و منظره -کد 183 نام طرح :بخشی از کاشیکاری کاخ گلستان با نقش خانه و منظره -کد 183 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2664*4000 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر …

بیشتر بخوانید »

بخشی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 184

بخشی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 184 نام طرح :بخشی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 184 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2664*4000 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح در سایز کوچک و …

بیشتر بخوانید »

مقرنس کاری سقف مسجد صورتی -کد 185

مقرنس کاری سقف مسجد صورتی -کد 185 نام طرح :مقرنس کاری سقف مسجد صورتی -کد 185 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 1301*3656 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح در سایز کوچک و تصویر پائین …

بیشتر بخوانید »

کاشیکاری آبی با نقش ترنج -کد 186

کاشیکاری آبی با نقش ترنج -کد 186 نام طرح :کاشیکاری آبی با نقش ترنج -کد 186 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2736*3648 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح در سایز کوچک و تصویر پائین …

بیشتر بخوانید »

کاشیکاری آبی روشن با نقش ترنج -کد 187

کاشیکاری آبی روشن با نقش ترنج -کد 187 نام طرح :کاشیکاری آبی روشن با نقش ترنج -کد 187 فرمت تصویر اصلی:JPG فرمت فایل فشرده:Zip ابعاد تصویر: 2560*3840 PIX کیفیت : 300 DPI توضیحات:در پیشنمایش این فایل دو تصویر مشاهده میکنید که تصویر بالا نمایش کامل طرح در سایز کوچک و …

بیشتر بخوانید »