بایگانی/آرشیو برچسب ها : دکترحسین زارع

جزوه روانشناسی یادگیری دکترحسین زارع1399

جزوه روانشناسی یادگیری دکترحسین زارع1399 يادگيري را تعريف كند – واژگاني كه در تعريف يادگيري آمده است را تشريح كند – با توجه به رويكرد شناختي ، يادگيري را تعريف كند – تفاوت بين حافظه ، تفكر و يادگيري را توضيح دھد – مھمترين ويژگي نظريه ھاي علمي را تشريح …

بیشتر بخوانید »