بایگانی/آرشیو برچسب ها : تحت

پروژه آماده تحلیل پلاستیک ساختار لوله ای تحت فشار در انسیس ANSYS

پروژه آماده تحلیل پلاستیک ساختار لوله ای تحت فشار در انسیس ANSYS پروژه تحلیل پلاستیک ساختار لوله ای تحت فشار   معرفی مشخصات پروژه مرجع پروژه: H. Crandall, N. C. Dahl, An Introduction to the Mechanics of Solids, McGraw-Hill Book Co., Inc., New York, NY, 1959, pg. 180, ex. 5.1. …

بیشتر بخوانید »

پروژه آماده تحلیل سازه مخروطی شکل تحت بارگذاری جانبی در انسیس ANSYS

پروژه آماده تحلیل سازه مخروطی شکل تحت بارگذاری جانبی در انسیس ANSYS پروژه تحلیل سازه مخروطی شکل تحت بارگذاری جانبی   معرفی مشخصات پروژه مرجع پروژه: H. Crandall, N. C. Dahl, An Introduction to the Mechanics of Solids, McGraw-Hill Book Co., Inc., New York, NY, 1959, pg. 342, problem 7.18 …

بیشتر بخوانید »

پروژه آماده تحلیل تغییر شکل استوانه فولادی تحت بار متمرکز در مرکز آن در انسیس ANSYS

پروژه آماده تحلیل تغییر شکل استوانه فولادی تحت بار متمرکز در مرکز آن در انسیس ANSYS پروژه تحلیل تغییر شکل استوانه فولادی تحت بار متمرکز در مرکز آن   معرفی مشخصات پروژه مرجع پروژه: D. Cook, Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 2nd Edition, John Wiley and Sons, Inc., New …

بیشتر بخوانید »

پروژه آماده تحلیل تیر صلب آویزان با کابل های مسی و فولادی تحت تغییرات دمایی در انسیس ANSYS

پروژه آماده تحلیل تیر صلب آویزان با کابل های مسی و فولادی تحت تغییرات دمایی در انسیس ANSYS پروژه تحلیل تیر صلب آویزان با کابل های مسی و فولادی تحت تغییرات دمایی   معرفی مشخصات پروژه مرجع پروژه: Timoshenko, Strength of Material, Part I, Elementary Theory and Problems, 3rd Edition, …

بیشتر بخوانید »