بایگانی/آرشیو برچسب ها : تجزیه LU

برنامه تجزیه LU ماتریس با روش محورگیری کلی به زبان متلب

برنامه تجزیه LU ماتریس با روش محورگیری کلی به زبان متلب این برنامه جهت محاسبه تجزیه LU ماتریس است که به زبان متلب نوشته شده و تجزیه LU ماتریسها را به روش محورگیری کلی انجام می دهد…. جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید »

برنامه تجزیه LU ماتریس با روش محورگیری جزیی به زبان متلب

برنامه تجزیه LU ماتریس با روش محورگیری جزیی به زبان متلب این برنامه جهت محاسبه تجزیه LU ماتریس است که به زبان متلب نوشته شده و تجزیه LU ماتریسها را به روش محورگیری جزیی انجام می دهد…. جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید »