مدیریت

پاورپوینت نرخ تورم و بیکاری

پاورپوینت نرخ تورم و بیکاری عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت نرخ تورم و بیکاریفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 40تم زیبا و متناسب با موضوع پاورپوینت کامل و آماده ارائه     فهرست مطالب:تورمتورم درایرانمقایسه کشورهای همسایه با ایرانتورم در طی 34 سال بعد انقلابخبراقتصادینرخ تورم در حال اوج گرفتن استبررسی روند …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت نحوه یادداشت برداری

پاورپوینت نحوه یادداشت برداری عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت نحوه یادداشت برداریفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 15   فهرست مطالب:يادداشت برداريچرا يادداشت برداري کنيم؟مطالعه فعالانهاولويت بندي اطلاعاتسبکهاي يادداشت برداريذخيره سازي يادداشتهاخلاصه يادداشت برداريو…… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت موازنه زمان و هزينه

پاورپوینت موازنه زمان و هزينه عنوان پاورپوینت: پاورپوینت موازنه زمان و هزينهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 25تم زیبا و متناسب با موضوع… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت ملاقات با امام عصر در زمان غیبت

پاورپوینت ملاقات با امام عصر در زمان غیبت عنوان پاورپوینت: پاورپوینت ملاقات با امام عصر در زمان غیبتفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 27تم زیبا و متناسب با موضوعفهرست مطالب:ضرورت بحث ملاقاتانواع ملاقاتامکان دیدار با امام زمانو…… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثر

پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثر عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثرفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 20تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه   فهرست مطالب: مطالعه مؤثرچرا می خوانید؟مطالعه فعالمطالعه انفعالياولویت بندی اطلاعاتروشهای مختلف مطالعهمطالعه سطحیمطالعه جسته گریختهبررسی اجمالیمطالعه با جستجومطالعه پذیرشیمروري بر …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت مقدمه ای بر رشد جنسی

پاورپوینت مقدمه ای بر رشد جنسی عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر رشد جنسیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 33تم زیبا و متناسب با موضوع پاورپوینت کامل و آماده ارائه   فهرست مطالب:مقدمهتفاوت جنس و جنسیتهویت جنسیجهت گیری جنسینقش جنسیچشم انداز نظری رشد جنسیبررسی تفاوت دو جنسو…… جزئیات بیشتر / …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت مقدمه ای بر تئوری های سازمان و مدیریت

پاورپوینت مقدمه ای بر تئوری های سازمان و مدیریت عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر تئوری های سازمان و مدیریتفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 112فهرست مطالب:نظریه سازمان و مدیریت از دیدگاه اسکاتماکس وبر و بوروکراسیهنری فایول و مدیریت عمومی و صنعتیسازماندهی کار از دیدگاه لیلیان گیلبرتهربرت سایمون:رفتار اداری و …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت نقد و بررسی شغل

پاورپوینت نقد و بررسی شغل عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت نقد و بررسی شغلفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 24تم زیبا و متناسب با موضوع پاورپوینت کامل و آماده ارائه     فهرست مطالب:تجزیه و تحلیل شغلمراحل تجزیه و تحلیل شغلانواع مصاحبهپرسشنامهمصاحبه گروهیارتباطات اداریطراحی شغلو…… جزئیات بیشتر / دانلود

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت استراتژی اقیانوس آبی

پاورپوینت استراتژی اقیانوس آبی عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت استراتژی اقیانوس آبیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 26تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست:مقدمهاستراتژي اقيانوس آبيكليات استراتژي اقيانوس آبياستراتژی رقابتی در مقابل اقیانوس آبیشش اصل استراتژی اقيانوس آبیابزارهاي موجود در استراتژي اقيانوس آبيالزامات رويکرد اقيانوس آبيو…… جزئیات بیشتر …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت نیروی انسانی و رهبری

پاورپوینت نیروی انسانی و رهبری عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت نیروی انسانی و رهبریفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 27تم زیبا و متناسب با موضوع پاورپوینت کامل و آماده ارائه     فهرست مطالب:مقدمهپیشینه مدیران فوق برنامهتحصیلات رسمی دانشگاهیشکل های مختلف تجربه عملیاقدامات لازموظایف کلی برای مدیران ارشدنتایج یک پیمایش غیر رسمیو…… …

بیشتر بخوانید »