صنایع

کد الگوریتم زنبور عسل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه

کد الگوریتم زنبور عسل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه   مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه (Vehicle Routing Problem) یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه‌ی مدیریت زنجیره‌ی تأمین است. اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که تخصیص بهینه و مناسب مسیرهای حرکتی به وسایل نقلیه در دسترس، تأثیر زیادی بر کاهش هزینه‌های …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم زنبور عسل مسئله فروشنده دوره گرد

کد الگوریتم زنبور عسل مسئله فروشنده دوره گرد   مسئله فروشنده دوره‌گرد (Traveling Salesman Problem) یکی از مشهورترین مسائل بهینه‌سازی ترکیبی است. در این مسئله، یک فروشنده قصد دارد از یک شهر دلخواه حرکت کند و پس از بازدید تمام نقاط بالقوه و فروش محصول خود دراین شهرها، به محل …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله تخصیص درجه دو

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله تخصیص درجه دو   مسئله تخصیص درجه دو (Quadratic Assignment Problem) یکی از مسائل موجود در بهینه‌سازی ترکیبی است و در یک کلام به تخصیص تعداد n دپارتمان و تسهیل به m محل بالقوه و مناسب می‌پردازد. (m>=n). یکی از تفاوت‌های این مسئله با …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله مکان یابی تسهیلات

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله مکان یابی تسهیلات   مسئله مکان‌یابی تسهیلات (Facility Location Problem) شاخه‌ای از مسائل تحقیق در عملیات و هندسی محاسباتی می‌باشد. فرض کنید تعدادی محل بالقوه برای احداث تسهیلات داریم و تعداد فراوانی نقاط تقاضا داریم که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و به صورت …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم زنبور عسل مسئله کوله پشتی

کد الگوریتم زنبور عسل مسئله کوله پشتی   مسئله کوله‌پشتی (Knapsack Problem) یکی از مهم‌ترین مسائل در رده مسائل عدد صحیح و به خصوص مسائل صفر و یک است. فرض کنید می‌خواهیم به یک سفر تفریحی برویم و برای این کار یک کوله‌پشتی با ظرفیت محدود داریم. حال بایستی از …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم کلونی مورچگان مسئله مکان یابی تسهیلات

کد الگوریتم کلونی مورچگان مسئله مکان یابی تسهیلات مسئله مکان‌یابی تسهیلات (Facility Location Problem)شاخه‌ای از مسائل تحقیق در عملیات و هندسی محاسباتی می‌باشد. فرض کنید تعدادی محل بالقوه برای احداث تسهیلات داریم و تعداد فراوانی نقاط تقاضا داریم که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و به صورت پراکنده وجود دارند …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم زنبور عسل مسئله تخصیص درجه دو

کد الگوریتم زنبور عسل مسئله تخصیص درجه دو   مسئله تخصیص درجه دو (Quadratic Assignment Problem) یکی از مسائل موجود در بهینه‌سازی ترکیبی است و در یک کلام به تخصیص تعداد n دپارتمان و تسهیل به m محل بالقوه و مناسب می‌پردازد. (m>=n). یکی از تفاوت‌های این مسئله با سایر …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم زنبور عسل مسئله مکان یابی تسهیلات

کد الگوریتم زنبور عسل مسئله مکان یابی تسهیلات       مسئله مکان‌یابی تسهیلات (Facility Location Problem) شاخه‌ای از مسائل تحقیق در عملیات و هندسی محاسباتی می‌باشد. فرض کنید تعدادی محل بالقوه برای احداث تسهیلات داریم و تعداد فراوانی نقاط تقاضا داریم که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و به …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم زنبور عسل مسئله چند وزیر

کد الگوریتم زنبور عسل مسئله چند وزیر   مسئله چند وزیر (n-Queen Problem) یک معمای ریاضی و شطرنجی است. مهره وزیر در بازی شطرنج، می‌تواند حرکات افقی، عمودی و قطری داشته باشد. هدف این مسئله اینست که n وزیر را در صفحه n*n شطرنج طوری بچینیم که هیچ وزیری توسط …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم کلونی مورچگان مسئله چند وزیر

کد الگوریتم کلونی مورچگان مسئله چند وزیر   مسئله چند وزیر (n-Queen Problem) یک معمای ریاضی و شطرنجی است. مهره وزیر در بازی شطرنج، می‌تواند حرکات افقی، عمودی و قطری داشته باشد. هدف این مسئله اینست که n وزیر را در صفحه n*n شطرنج طوری بچینیم که هیچ وزیری توسط …

بیشتر بخوانید »