صنایع

کد الگوریتم ژنتیک مسئله کوتاه ترین مسیر

کد الگوریتم ژنتیک مسئله کوتاه ترین مسیر مسئله کوتاه‌ترین مسیر (Shortest Path Problem) در نظریه گراف عبارتست از یافتن یک مسیر بین دو گره به گونه‌ای که مجموع وزن یال‌های تشکیل دهنده آن مسیر کمینه شود. برای مثال فرض کنید می‌خواهید در سطح شهر از محل مبدا با طی کوتاه‌ترین …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم ژنتیک مسئله تخصیص درجه دو

کد الگوریتم ژنتیک مسئله تخصیص درجه دو   مسئله تخصیص درجه دو (Quadratic Assignment Problem) یکی از مسائل موجود در بهینه‌سازی ترکیبی است و در یک کلام به تخصیص تعداد n دپارتمان و تسهیل به m محل بالقوه و مناسب می‌پردازد. (m>=n). یکی از تفاوت‌های این مسئله با سایر مسائل …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم ژنتیک مسئله مکان یابی تسهیلات

کد الگوریتم ژنتیک مسئله مکان یابی تسهیلات     مسئله مکان‌یابی تسهیلات (Facility Location Problem)شاخه‌ای از مسائل تحقیق در عملیات و هندسی محاسباتی می‌باشد. فرض کنید تعدادی محل بالقوه برای احداث تسهیلات داریم و تعداد فراوانی نقاط تقاضا داریم که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و به صورت پراکنده وجود …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم ژنتیک مسئله چند وزیر

کد الگوریتم ژنتیک مسئله چند وزیر     مسئله چند وزیر (n-Queen Problem) یک معمای ریاضی و شطرنجی است. مهره وزیر در بازی شطرنج، می‌تواند حرکات افقی، عمودی و قطری داشته باشد. هدف این مسئله اینست که n وزیر را در صفحه n*n شطرنج طوری بچینیم که هیچ وزیری توسط بقیه …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم ژنتیک مسئله کوله پشتی

کد الگوریتم ژنتیک مسئله کوله پشتی     مسئله کوله‌پشتی (Knapsack Problem) یکی از مهم‌ترین مسائل در رده مسائل عدد صحیح و به خصوص مسائل صفر و یک است. فرض کنید می‌خواهیم به یک سفر تفریحی برویم و برای این کار یک کوله‌پشتی با ظرفیت محدود داریم. حال بایستی از بین …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم ژنتیک مسئله مسیریابی وسیله نقلیه

کد الگوریتم ژنتیک مسئله مسیریابی وسیله نقلیه   مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه (Vehicle Routing Problem) یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه‌ی مدیریت زنجیره‌ی تأمین است. اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که تخصیص بهینه و مناسب مسیرهای حرکتی به وسایل نقلیه در دسترس، تأثیر زیادی بر کاهش هزینه‌های حمل‌و نقل …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم ژنتیک مسئله فروشنده دوره گرد

کد الگوریتم ژنتیک مسئله فروشنده دوره گرد     مسئله فروشنده دوره‌گرد (Traveling Salesman Problem) یکی از مشهورترین مسائل بهینه‌سازی ترکیبی است. در این مسئله، یک فروشنده قصد دارد از یک شهر دلخواه حرکت کند و پس از بازدید تمام نقاط بالقوه و فروش محصول خود دراین شهرها، به محل اولیه …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله کوله پشتی

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله کوله پشتی   مسئله کوله‌پشتی (Knapsack Problem) یکی از مهم‌ترین مسائل در رده مسائل عدد صحیح و به خصوص مسائل صفر و یک است. فرض کنید می‌خواهیم به یک سفر تفریحی برویم و برای این کار یک کوله‌پشتی با ظرفیت محدود داریم. حال بایستی …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله مسیریابی وسیله نقلیه

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله مسیریابی وسیله نقلیه   مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه (Vehicle Routing Problem) یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه‌ی مدیریت زنجیره‌ی تأمین است. اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که تخصیص بهینه و مناسب مسیرهای حرکتی به وسایل نقلیه در دسترس، تأثیر زیادی بر کاهش …

بیشتر بخوانید »

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله چند وزیر

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله چند وزیر     مسئله چند وزیر (n-Queen Problem) یک معمای ریاضی و شطرنجی است. مهره وزیر در بازی شطرنج، می‌تواند حرکات افقی، عمودی و قطری داشته باشد. هدف این مسئله اینست که n وزیر را در صفحه n*n شطرنج طوری بچینیم که هیچ …

بیشتر بخوانید »