روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12 توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع سلامت عمومی GHQ-12، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: معرفی آزمون آزمون سلامت عمومی 12 سؤالی (3-2) از آزمون GHQ-28 استخراج شد (مدیر گلستان،(1381 و از 2 عامل اصلی نشانههای سلامت روانی مثبت و نشانههای …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع سلامت عمومی 28 سؤالی، در قالب doc و در 10 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: معرفی آزمون آزمون سلامت عمومی یک »آزمون سرندی« مبتنی بر روش خود گزارشدهی است (کانپل و همکاران، (2003 که با هدف شناسایی کسانی که …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود

پرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود، در قالب doc و در 12 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: معرفی آزمون این آزمون توسط زارع و امینپور (1390) برای بررسی و اندازهگیری وضعیت سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور تهیه و تدوین …

بیشتر بخوانید »

آزمونS.C.L-90

آزمونS.C.L-90 توضیحات: دانلود آزمون با موضوع  S.C.L-90، در قالب doc و در 9 صفحهف قابل ویرایش.     توضیحات: راهنمای آزمون90 -SCL این آزمون شامل 90 سؤال برای ارزشیابی علائم روانی است که به وسیله پاسخگو گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه وضعیت زناشویی

پرسشنامه وضعیت زناشویی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع وضعیت زناشویی، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: معرفی آزمون آزمون وضعیت زناشویی گلومبوگ- راست (گریمس)1 توسط راست و همکاران (1998) برای ارزیابی کیفیت ارتباط زناشویی تهیه شده است و به بررسی روابط یک زوج میپردازد. …

بیشتر بخوانید »

آزمون هوشی آر.بی.کتل- اندازه گیری عامل G مقیاس 2– فرم های A و B

آزمون هوشی آر.بی.کتل- اندازه گیری عامل G مقیاس 2– فرم های A و B توضیحات: دانلودد پرسشنامه با موضوع هوشی آر.بی.کتل-  اندازه گیری عامل G مقیاس 2– فرم های A و B، در قالب doc و در 10 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: ساخت آزمون آزمونهای نابسته به فرهنگ …

بیشتر بخوانید »

آزمون هوش هیجانی ( 20 سئوالی )

آزمون هوش هیجانی ( 20 سئوالی ) توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع هوش هیجانی ( 20 سئوالی )، در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: اعتبار و روایی : ب) ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه بار ران است که 20 سئوالی دارای 2 گزینه بله …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT)

پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT) توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع قضاوت اخلاقی (MJT)، در قالب doc و در 20 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: مقدمه: کلمه «اخلاقی»از کلمه لاتین mos می آید که ،  به معنای عمل به رسوم ، و راه انجام امور است. بنابراین به معنای « تطبیق …

بیشتر بخوانید »

آزمون عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992

آزمون عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992 توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992 ، در قالب doc و در 10 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: روایی پایایی و نمره گذاری پرسش نامه عاطفه خود آگاه  (2- TOSCA):"آزمون عاطفه …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه شخصیتی آیزنک

پرسشنامه شخصیتی آیزنک توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع شخصیتی آیزنک، در قالب doc و در 13 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: راهنمایی این پرسشنامه شامل شامل سؤالاتی درباره طرز رفتار ، کردار و احساسات شما است. هیچ یک از این سؤالها جواب صحیح یا غلط ندارند. منظور ما پی …

بیشتر بخوانید »