روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt)، در قالب doc و در 10 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: . پرسشنامه  یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده های پژوهش است. پرسشنامه مجموعه ای از سؤال  ها(گویه …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی

پرسشنامه ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: این پرسشنامه شامل 41 سوال می‌باشد، خواهشمند است هر یک             از گویه‌های …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه ارگونومی

پرسشنامه ارگونومی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ارگونومی، در قالب doc و در 5 صفحه،قابل ویرایش.     توضیحات: جهت تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه ای استفاده شد که در سال 1987 توسط ال.راکین روک   و همکارانش در انستیتوی بهداشت حرفه ای در کشورهای نوردیک(کشورهای اسکاندیناوی) طراحی و …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی

پرسشنامه ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی توضیحات: دانلود پزسشنامه با موضوع ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی، در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: تعیین  اعتبار و روایی پرسشنامه اگر شخصی اعتبار و روایی داده های خود را نداند نمی تواند نسبت …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در قالب doc و در 19 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: برای اعتبار سنجی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دو پرسش¬نامه طراحی شد، پرسش¬نامه …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی

پرسشنامه آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی، در قالب doc و در 7 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: این تحقیق بر اساس استراتژی در زمره تحقیقات تجربی، و براساس مسیر اجرا، در گروه شبه  تجربی قرار …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل C-I فرمN2

پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل C-I فرمN2 توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع آزمون شخصیتی کرنل C-I فرمN2، در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: شامل 101 سوال و اگر پاسخ شمابه سؤال طرح شده مثبت است در این صورت در مقابل سوال مربوطه علامت مثبت(+)  ، …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه آزمون پایبندی مذهبی

پرسشنامه آزمون پایبندی مذهبی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع آزمون پایبندی مذهبی، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: این آزمون رفتار های مذهبی را در موقعیت های بالینی و پژوهشی  می سنجد و متغیر های مذهبی را در مداخله هایی که به نوعی از …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس وقتی مردم به موقعیت های اجتماعی متفاوت وارد می شوند، مسلما به …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه آزمونهای حافظه کلامی و عددی

پرسشنامه آزمونهای حافظه کلامی و عددی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع آزمونهای حافظه کلامی و عددی، در قالب doc و 8 در صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: به هر یک از آزمودنی ها یک برگ کاغذ می دهند و از آنها می خواهند که اعداد 1 تا 25 را …

بیشتر بخوانید »