روانشناسی و علوم تربیتی

طرح درس سالانه هنر دوم ابتدایی

طرح درس سالانه هنر دوم ابتدایی معرفی طرح درس : طرح درس سالانه هنر دوم ابتدایی    نام کتاب درسی: هنر   مقطع تحصیلی:دوم  ابتدایی  موضوع درس: طرح درس سالانه هنر دوم ابتدایی     . –   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش –  تعداد صفحات : پنج  صفحه توضیحات …

بیشتر بخوانید »

طرح درس سالانه هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

طرح درس سالانه هدیه های آسمانی دوم ابتدایی دانلود طرح درس سالانه هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی دانلود طرح درس سالانه هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی فرمت فایل : .doc طرح درس سالانه هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی تعداد صفحه : ۴ صفحه دانلود طرح درس سالانه …

بیشتر بخوانید »

طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی

طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی معرفی طرح درس :  طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی   هدف های کلی : آشنایی با مفاهیم واعمال اسلامی     سال تحصیلی :59-59 پایه دوم     طرح درس سالانه درس هدیه های آسمانی فعالیت ها     هدف های کلی درس    …

بیشتر بخوانید »

طرح درس سالانه کتاب علوم دوم ابتدایی

طرح درس سالانه کتاب علوم دوم ابتدایی معرفی طرح درس : طرح درس سالانه کتاب علوم دوم ابتدایی    نام کتاب درسی: علوم    مقطع تحصیلی:دوم  ابتدایی  موضوع درس: طرح درس سالانه علوم دوم ابتدایی     –   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش –  تعداد صفحات : چهار  صفحه …

بیشتر بخوانید »

طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی

طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی معرفی طرح درس :  طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی طرح درس سالانه: قرآن                                   بسمه تعالی                                       سال تحصیلی: دبستان:                                                        پایه دوم                                             آموزگار: مهارت انس گرفتن با قرآن و احترام گذاشتن به قرآن خواندن حروف قرآنی با ترکیب ) آ )یا( الف مقصوره( …

بیشتر بخوانید »

طرح درس سالانه فارسی پایه دوم ابتدایی

طرح درس سالانه فارسی پایه دوم ابتدایی معرفی طرح درس :  طرح درس سالانه فارسی پایه دوم ابتدایی طرح درس سالانه: فارسی                                بسمه تعالی                                سال تحصیلی: دبستان:                                                      پایه دوم:                                     آموزگار: فعالیت های محوری     روش تدریس     هدف     ماه     درس استفاده از فیلم آموزشی     مشارکتی ساده    …

بیشتر بخوانید »

طرح درس سالانه ریاضی دوم ابتدایی

طرح درس سالانه ریاضی دوم ابتدایی معرفی طرح درس : طرح درس سالانه ریاضی دوم ابتدایی    نام کتاب درسی: ریاضی    مقطع تحصیلی:دوم  ابتدایی  موضوع درس: طرح درس سالانه ریاضی دوم ابتدایی     –   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش –  تعداد صفحات : یازده  صفحه توضیحات بیشتر …

بیشتر بخوانید »

طرح درس ساخت ماشین بادی علوم دوم ابتدایی

طرح درس ساخت ماشین بادی علوم دوم ابتدایی معرفی طرح درس :    طرح درس ساخت ماشین بادی علوم دوم ابتدایی    نام کتاب درسی:  علوم                   پایه :  دوم             درس :   ساخت ماشین بادی  اهداف : ساخت ماشین بادکنکی دانشآموزان بتوانند: 1-ماشین بادکنکی را بسازند و آن را …

بیشتر بخوانید »

طرح درس فارسی بخوانیم دوم ابتدایی درس خرس کوچولو

طرح درس فارسی بخوانیم دوم ابتدایی درس خرس کوچولو معرفی طرح درس :  طرح درس فارسی بخوانیم دوم ابتدایی درس خرس کوچولو    نام کتاب درسی: فارسی  بخوانیم  مقطع تحصیلی:دوم  ابتدایی  موضوع درس: خرس کوچولو اهداف : اهداف کلی :‌ 1-  تقویت مهارت های :‌گوش دادن ، خواندن ، صحبت …

بیشتر بخوانید »

طرح درس زندگی ما وگردش زمین 2 علوم دوم ابتدایی

طرح درس زندگی ما و گردش زمین 2 علوم دوم ابتدایی معرفی طرح درس : طرح درس  زندگی ما و گردش زمین 2 علوم دوم ابتدایی  نام کتاب درسی:  علوم                   پایه :  دوم             درس :   زندگی ما و گردش زمین دو اهداف : آشنایی دانشآموز با تاثیرات خورشید …

بیشتر بخوانید »