روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و ریچی ، در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: معرفی پرسشنامه   این پرسشنامه توسط گمبریل و ریچی) 1975( ساخته شده است و دارای چهل سؤال است. هر سؤال بیان …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان (ASA)

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان (ASA) توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابزار وجود برای جوانان (ASA)، در قالب doc و در 11 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: معرفی پرسشنامه و کاربرد آن این پرسشنامه دارای 33 سوال می باشد که طی آن  آزمودنی به یکی از سه گزینه، یعنی …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه ابراز وجود – گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود – گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود – گمبریل و ریچی، در قالب doc و در 7 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: معرفی پرسشنامه این پرسشنامه توسط گمبریل و ریچی (1975) ساخته شده است و دارای چهل سؤال است. هر سؤال بیان …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (1970

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (1970 توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع پرسشنامة اضطراب مرگ تمپلر (1970، در قالب doc و در 2 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: دارای 15 سوال و با صحیح و غلط پاسخ باید دهید.           پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر رایگان دانلود رایگان …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر PRMQ

پرسشنامه حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر PRMQ توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر PRMQ، در قالب doc و در 8 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: این پرسشنامه خودگزارش‌دهی دارای 16 ماده می‌باشد که به اندازه‌گیری مشکلات حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر در زندگی روزمره می‌پردازد. نیمی از مواد …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

پرسشنامه اثربخشی سازمانی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع پاثربخشی سازمانی، در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: این پرسشنامه توسط پارسونز(1969) طراحی و بوسیله فرخ نژاد(1386) ترجمه شده است و دارای چهار بعد تحقق یا کسب هدف(سوال های1، 2، 5، 7، 12،14، 17)، انطباق(سوال های …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه اتیسم طفولیت(CHAT)

پرسشنامه اتیسم طفولیت(CHAT) توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع اتیسم طفولیت(CHAT)، در قالب doc و در 2 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: پرسشنامه نوع اصلاح شده ی نسخه ی اصلی چک لیست اتیسم طفولیت(CHAT) بوده و حاوی 23 سوال با پاسخ های بلی/ خیر می باشد که جهت غربالگری اختلال …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابعاد ساختار سازمانی، در قالب doc و در 2 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: برای هر گزینه کاملاً موافقم 5، موافقم 4، نه موافقم نه مخالفم 3، مخالفم 2 و کاملاً مخالفم 1 امتیاز در نظر بگیرید. برای هر گزینه …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975

پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975 توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.     توضیحات: در زیر 17 پرسش درباره احساس های گوناگون زن و شوهرها (و نامزدها) نسبت …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه احساس غربت

پرسشنامه احساس غربت توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع احساس غربت، در قالب doc و در 3 صفحه قابل ویرایش.     توضیحات: روش نمره گذاری و تفسیر هر یک از گزینه های هرگز، کمی، متوسط، زیاد و خیلی زیاد به ترتیب نمره 1، 2، 3، 4 و 5 نمره می …

بیشتر بخوانید »