گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی


مباحث الکترونیک صنعتی از جمله به روزترین مباحث در گرایش قدرت، کنترل و الکترونیک است. در این گزارش کار 4 آزمایش در خصوص مباحث الکترونیک صنعتی طرح شده و پاسخ داده شده اند، به گونه ای که از یک سو برای فراگیران محصل، دید مناسبی از کاربرد این درس در صنعت با مثال های در نظر گرفته شده، فراهم شود و از سوی دیگر با بیان علمی مطالب پایه علمی مباحث برای فراگیران شاغل در صنعت نیز حاصل شود.فهرست مطالب:آزمایش 1 – آزمایش SCR و نحوه تست آن توسط مولتی متر عقربه ای، SCR در مدار DC، SCR در مدار ACآزمایش 2 – دیاک، استخراج منحنی دیاک در مدارهای مختلفآزمایش 3 – روشن و خاموش کردن تریستورهاآزمایش 4 – کنترل زاویه آتش فرمت فایل پی دی اف تعداد صفحه 12 …

حتما ببینید

مرکب برای نوشتن روی شیشه

مرکب برای نوشتن روی شیشه فرمول مرکب نوشتن روی شیشه به صورت فایل پی دی …