گزارش كارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا

گزارش كارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا

گزارش كارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا

دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات 21
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

گزارش كارآموزی در پتروشیمی بوعلی سینا در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : معرفی ابزرار دقیق…………………………………………………………………………………………….

1-1 فن ابزار دقیق……………………………………………………………………………………………………………..

1-2 لزوم كاربرد وسائل سنجش و كنترل در صنایع نفت و پتروشیمی…………………………

-كنترل………………………………………………………………………………………………………………………………….

-تعریف حلقه كنترل (CONTROL LOOP)……………………………………………………………

1-3 عوامل تحت كنترل ……………………………………………………………………………………………………

1-فشار (PRESSURE)………………………………………………………………………………………………..

2- جریان سیال (Flow)………………………………………………………………………………………………….

3- سطح(LEVEL)…………………………………………………………………………………………………………

4-دما (TEMPERATURE)……………………………………………………………………………………..

1-4 آشنایی با چند اصطلاح رایج در ابزار دقیق……………………………………………………………..

1-SETTOINT……………………………………………………………………………………………………………..

2- MEASUREMENF…………………………………………………………………………………………….

3- OFFSET…………………………………………………………………………………………………………………..

4-SIGNAL…………………………………………………………………………………………………………………….

5-FEEDBACK…………………………………………………………………………………………………………..

6- حلقه كنترلی باز و بسته OPENAND CLOED LOOP……………………………..

فصل دوم

2-1 فشار (PAESSURE)…………………………………………………………………………………………..

1- فشار نسبی GAUGE PRESSURE…………………………………………………………………

2- فشار جو ATMOSPHERE PRESSURE……………………………………………………

2-2 جریان سیال (Fiow)……………………………………………………………………………………………….

2-3 دما(TEMPERATURE)………………………………………………………………………………….

1- تعریف حرارت………………………………………………………………………………………………………………..

2- واحد انرژی ……………………………………………………………………………………………………………………

3- گرمای ویژه: C (ظرفیت گرمایی ویژه )……………………………………………………………………….

فصل سوم انواع وسایل مورد استفاده برای اندازه گیری كمیت های سیالات

3-1 ما نرسته های شیشه ای ( جهت سنجش منشار)…………………………………………………..

1- تیوب مخزن دار……………………………………………………………………………………………………………..

2- U تیوب ساده………………………………………………………………………………………………………………..

3- U تیوب با ساقه مورب…………………………………………………………………………………………………

4- اندازه گیری فشار های زیاد به كمك U تیوب…………………………………………………………..

3-2 وسایل قابل ارتباع……………………………………………………………………………………………………….

1- لوله بور دون BOURDON TUBE…………………………………………………………………….

2- لوله بور دون حلزونی (PIRALBOUROURDON TUDE)………………………

3- لوله بوردن مارپیچ(HELICAL BOURDON TUBE)…………………..

3-3 ارتفاع سنج LVELMETER………………………………………………………………………………

– اندازه گیری سطح مایعات……………………………………………………………………………………………….

1- اندازه گیری ارتفاع سطح بطور مستقیم………………………………………………………………………

1-1 استفاده از لوله اندازه گیری ……………………………………………………………………………………..

1-2 استفاده از توپی شناور BALL FIOAT……………………………………………………………..

2- اندازه گیری ارتفاع سطح مایعات بروش غیر مستقیم………………………………………………..

2-1 استفاده از نور………………………………………………………………………………………………………………

2-2 استفاده از اشم رادیواكتیو RADIATION TYPE…………………………………………

2-3 طریقة اولتراسونیك…………………………………………………………………………………………………….

3-4 فلومترها Fiow MFTERS………………………………………………………………………………….

-اندازه گیری جریان سیالات………………………………………………………………………………………………

1- وسایل اندازه گیری جریان بروش مستقیم………………………………………………………………….

1-1 اندازه گیری به روش روتا متر ROTAMFTER …………………………………………….

2- وسایل اندازه گیری جریان بروش غیر مستقیم…………………………………………………………..

1-2 فلومتر بر اساس اختلاف فشار…………………………………………………………………………………..

– محسنات و معایب روش مستقیم اندازه گیری جریان سیالات…………………………………….

– محسنات و معایب روش غیر مستقیم اندازه گیری جریان سیالات……………………………..

3-5 دماسنج THERMOMETERS……………………………………………………………………….

– اندازه گیری دما………………………………………………………………………………………………………………..

1- دما سنج شیشه ای ………………………………………………………………………………………………………

2- دما سنج دو فلزی BIMMETAL THERMOMETERS………………………….

3- ترمیستور THERMISTOR………………………………………………………………………………….

4- زوج حرارتی (ترموكوپل THERMOCOUPLE)……………………………………………….

5- آشكار سازی مقاومتی دما (RTD)…………………………………………………………………………….

فصل چهارم: انواع فرستنده ها و انواع مبدل ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2 اجزاء تشكیل دهنده یك حله كنترل ……………………………………………………………………..

الف- فرستنده ها TRANSMITERS………………………………………………………………………..

– فرستنده تعادل نیرو نوع الكترونیكی …………………………………………………………………………….

ب- مبدل ها TRANSDUCERS……………………………………………………………………………..

-مبدل های الكترونیكی ELECTRONIC TRANSDUCERS………………………

الف- مبدل جریان به ولتاژ TRANS DUCERI/V…………………………………………………

ب – مبدل ولتاژ به جریان TRANS DUCERI/V………………………………………………….

4-3- سایر اجزاء تشكیل دهنده یك حلقه كنترلی ……………………………………………………….

– سوئیچ فشار PRESSURE SWITCH…………………………………………………………………

– كلید حفاظتی SAFETY SWITCH…………………………………………………………………….

-سوئیچ سطحLEVEL SWITCHE………………………………………………………………………….

-دستورات كالیبراسیون و checking ادوات و ابزار دقیق ……………………………………………

-فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول

معرفی ابزار دقیق

1-1- فن ابزارهای دقیق

سنجش عبارتست از مقایسه كمیت های نامعلوم با كمیت های حد نصاب و قراردادی، این ایده موقعی به مرحله اجراء قرار می گیرد كه لازم باشد كمیت های فیزیكی و شیمیائی معلوم و اندازه گیری شوند. عمل سنجش بهر صورت كه باشد در تغییرات و فعل و انفعالات مواد اولیه تمام صنایع جهان لازم و ضروریست. زیرا بدلائل زیر حس های پنج گانه بشر فقط در حدی بسیار محدود در عمل اندازه گیری و سنجش قادر به معلوم تغییرات در اشیاء می باشند. بنابراین ناچار است از وسائلی استفاده كند كه بتواند بدون تماس مستقیم خود عملیات سنجش را با بكار بردن آن وسائل انجام دهد و حتی عمل كنترل را بانجام رساند.

1-2- لزوم كاربرد وسائل سنجش و كنترل در صنایع نفت و پتروشیمی

الف- كنترل كیفیت و كیفیت طبق طرح عملیات بهره برداری و مشخصات تعیین شده

ب- ایمن نگهداشتن واحدهای صنعتی در شرائط خاص (از نظر خطرات انفجار وكلیه حوادث ناشی از صحیح كار نكردن وسائل)

كنترل

بطور كلی در هر فرآیند تولیدی صرف نظر از روش تولیدی. نوع و حجم محصول و نیاز به یك سیستم كنترل كننده داریم تا بطور اتوماتیك همواره روند تولید را تحت نظر داشته و عملكرد صحیح سیستم ها،دستگاهها و آلات و ادوات گوناگون را تضمین نماید.

بعنوان مثال در یك كارخانه نوشابه سازی اعمالی از قبیل شستشوی بطری، ضد عفونی كردن آب، پر كردن، نصب تشتك سر بطری و غیره بایستی بطور منظم سریع و بدون خطا صورت گیرد و یا در یك نیرو گاه برق كنترل دور ژنراتورها، میزان فشار و درجه حرارت در دیگهای بخار و سایر عوامل باید بطور دقیق و پیوسته تحت كنترل بوده و از انحراف آنها از مقدار مطلوب جلوگیری شود. هر سیستم كنترل ممكن است از یك یا ند حلقه كنترلی (Control Loop) تشكیل شده باشد. و هریك از این حلقه های كنترل ممكن است.بطور مستقیم و یا در ارتباط با سایر حلقه ها عمل نمایند.

تعریف حلقه كنترل CONTROL LOOP

به مجموعه ای از آلات و ادوات ابزار دقیق( اعم از نشان دهنده ها، كنترل كننده ها، مبدل ها و ….) كه در ارتباط با یكدیگر قرار داشته و مجموعاً عامی خاصی را تحت كنترل داشته باشند یك حلقه كنترل می گوییم. مثلاً اگر یك سنسور حرارتی را طوری در ارتباط با یك كلید قرار دهیم كه در درجه حرارت معینی این كلید وصل شده و در نقطه معین دیگری قطع نماید. این دو عنصر رویهم رفته تشكیل یك حلقه ساده كنترل حرارت می دهند.

1-3- عوامل تحت كنترل

در هر فرآیند تولیدی متغیرهای زیادی وجود دارند كه بایستی تحت كنترل قرار گیرند اما چهار عاملی كه از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در صنعت همواره با آنها برخورد خواهیم داشت عبارتند از:

1- فشار PRESSURE

در مواردی كه با سیالات سروكار داریم (گازها، مایعات، بخار آب) فشار و تغییرات آن از عوامل عمده ای است كه بایستی تحت كنترل قرار گیرد.

2- جریان سیال FLOW

كه به معنی حجم جابجا شده در واحد زمان می باشد و بخصوص در رابطه با سیلات عامل اصلی كنترل شونده بوده و غالباً با كنترل جریان می توان سایر متغیرها را نیز كنترل نمود.

3- سطح (ارتفاع) LEVEL

در رابطه با مخازن، انبارهای محصول و موارد مشابه كه محصول در آنها ذخیره شده و یا از آنها برداشت می شود كنترل سطح مطرح است.

4- دما TEMPERATURE

تغییرات دما در هر فرآیندی و در رابطه با هر نوع ماده ای (بخصوص در صنایع پتروشیمی) وجود داشته و اگر عوامل بسیار مهمی است كه كنترل آن لازم است. برای اندازه گیری و كنترل هر یك از عوامل فوق آلات و ابزار و روشهای خاصی وجود دارد كه بموقع خود با آنها آشنا خواهیم شد.

1-4- آشنایی با چند اصلاح رایج در ابزار دقیق

قبل از اینكه به بحث در مورد روشهای اندازه گیری و كنترل بپردازیم بهتر است با چند اصطلاح كه بعد از این مرتباً با آنها برخورد خواهیم داشت آشنا شویم.

1- SETTOINT

به معنی نقطه از پیش تعیین شده و یا مقدار مطلوب می باشد و منظور از آن حالت یا مقداری است كه می خواهیم عامل تحت كنترل را در آن حالت (یامقدار) ثابت نگهداریم. بعنوان مثال اگر بخواهیم دمای اطاق را روی 25 ثابت نگهداریم می گوییم

Point Set برابر 25 است و یا اگر منظور این باشد كه یك مخزن آب را طوری كنترل كنیم كه همواره باندازه نصف كل ظرفیتش آب داشته باشد بایستی Set Point برابر 50% انتخاب گردد.

2- MEASUREMENT

مقدار اندازه گیری شده (مقدار واقعی) عامل تحت كنترل را گوییم. در مورد مثال دمای اطاق كه مقدار مطلوب 25 بود ممكن است دمای واقعی بیشتر و یا كمتر از این مقدار باشد مثلاً 25 در این حالت می گوییم:

Set Point= 25

Measurement=22

3- OFF SET

تفاوت بین مقدار مطلوب و مقدار واقعی عامل تحت كنترل ار Off Set می گوییم. بنابراین برای مثال فوق خواهیم داشت:

Off Set=Set Point -Measured

25 -22 =3

4- SIGNAL

ارتباط بین اجزاء مختلف در یك حلقه كنترل از طریق علائمی كه بین آنها رد و بدل می گردد برقرار می شود این علائم ممكن است الكتریكی الكترونیكی باشند. به این علائم صرف نظر از نوع آنها سیگنال گفته می شود.

5- FEEDBACK

در یك حلقه كنترلی همواره سیگنالهایی از طرف كنترل كننده بطرف عامل تحت نترل جهت تصحیح وضعیت آن ارسال می گردد. برای اطلاع از وضعیت عامل تحت كنترل نیز سیگنالهایی از طرف آن بسوی كنترل كننده برگشت داده می شود.

6- حلقه كنترلی باز و بسته OPENAND CLOSED LOOP

بطور كلی اگر در یك حلقه كنترلی مسیر فیدبك برقرار بوده و ارتباط برگشتی میان عامل تحت كنترل و كنترل كننده برقرار باشد این حلقه یك حلقه بسته است. اما اگر سیگنال برگشتی وجود نداشته و این مسیر قطع باشد، حلقه كنترل را حلقه باز می نامیم.

فصل سوم

انواع وسائل مورد استفاده برای اندازه گیری كمیت های سیالات

3-1 مانومترهای شیشه ای

1- تیوب مخرن دار( یك شاخه ای

یكی از راههای اندازه گیری فشار استفاده از ستون مایع است. بدنی ترتیب كه مقداری مایع به چگالی مشخص ( مثلاً جیوه) را درون مخزنی كه به یم طرف آن لوله شیشه ای بلند و باریكی متصل است قرار داده و از طرف دیگر فشار را بدان اعمال می نمایند. به نسبت فشار وارده بر سطح مایع ارتفاع آن درون لوله باریك افزایش می یابد. در این حال فشار موجود برابر است با حاصلضرب ارتفاع مایع چگالی

ارتفاع مایع

چگالی مایع فشار

البته در عمل نیازی به ضرب كردن اعداد نداریم زیرا درجه بندی روی لوله باریك مستقیماً بر حسب یكی از آحاد فشار انجام شده است كه ممكن است GR/CM PSI و یا همان سانتیمتر جیوه باشد.

برای جلوگیری از اشتباه در اندازه گیری با این وسیله بایستی حتماً به این نكته دقت شود كه هنگامیكه هیچگونه فشاری روی مانومتر نیست، انتهای ستون مایع دقیقاً مقابل صفر قرار داشته باشد. شكل فشار سنج نوع یك شاخه ای را نشان می دهد.

2- U تیو ب ساده

این وسیله تشكیل شده از یك لوله U شكل كه محتوی مایعی با چگالی مشخشص می باشد. با اعمال فشار مجهول به یك طرف این لوله، ارتفاع ستون مایع در طرف دیگر افزایش می یابد. در این حالت داریم:

( چگالی و BC ارتفاع ستون مایع) BC× D+ فشاراتمسفر= فشار در نقطه A

و یا می توان گفت: BC×D = فشار نسبی در نقطه A

حتما ببینید

گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی

گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل …