کرسی چینی و شناژ

کرسی چینی و شناژ
کرسی چینی و شناژ
معرفی کرسی چینی
مشخصات کرسی چینی
نقش کرسی چینی
دتایل اجرایی کرسی چینی
دیوار چینی زیر دیوار محوطه
الزامات مربوط به کرسی چینی
معرفی شناژ
قسمت های مختلف شناژ
اصول فنی شناژ فهرست
کرسی چینی
معرفی کرسی چینی به طور کلی دیوار کرسی دیواری با عرضی بزرگ تر از عرض دیوار روی خود و با ارتفاعی متغییر می باشد.
این دیوار در روی فونداسیون چه برای دیوارهای داخلی و چه برای دیوارهای خارجی بسته به شرایط بایستی اجرا شود.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …