کد متلب روش COSTALD برای محاسبه ی دانسیته ی مایع

کد متلب روش COSTALD برای محاسبه ی دانسیته ی مایع


در این کد دانسیته ی مایع مورد نظر توسط روش Costald محاسبه می گردد. همان طور که می دانید روش Costald در نرم افزار Aspen Hysys به عنوان روش محاسبه ی داتنسیته ی مایع در معادله حالت Peng Robinson مورد استفاده قرار می گیرد. نوع فایل: Matlab …

حتما ببینید

پروژه مدیریت آموزشگاه

پروژه مدیریت آموزشگاه پروژه مدیریت آموزشگاه همراه با آموزش و توضیحات بخش های مختلف هزینه …