کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله چند وزیر

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله چند وزیر

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله چند وزیر

 
 
مسئله چند وزیر (n-Queen Problem) یک معمای ریاضی و شطرنجی است. مهره وزیر در بازی شطرنج، می‌تواند حرکات افقی، عمودی و قطری داشته باشد. هدف این مسئله اینست که n وزیر را در صفحه n*n شطرنج طوری بچینیم که هیچ وزیری توسط بقیه وزیرها تهدید نشود و به اصطلاح گارد نشود. باید توجه داشت که n می‌تواند بغیر از مقادیر 2 و 3 هر عدد طبیعی دیگری را اختیار کند.
مشهورترین نمود این مسئله، مسئله 8 وزیر است. این مسئله 92 پاسخ متمایز دارد. البته 12 پاسخ از بین این…

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه صنایع

قالب پاورپوینت پایان نامه صنایع قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …