کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله فروشنده دوره گرد

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله فروشنده دوره گرد

کد الگوریتم شبیه سازی تبرید مسئله فروشنده دوره گرد

 
مسئله فروشنده دوره‌گرد (Traveling Salesman Problem) یکی از مشهورترین مسائل بهینه‌سازی ترکیبی است. در این مسئله، یک فروشنده قصد دارد از یک شهر دلخواه حرکت کند و پس از بازدید تمام نقاط بالقوه و فروش محصول خود دراین شهرها، به محل اولیه خود باز گردد. با فرض اینکه فاصله هر دو شهر دلخواه جزو داده‌های مسئله است، هدف این مسئله یافتن ترتیب بازدید شهرها بگونه‌ایست که کل مسافت طی شده توسط فروشنده، کمینه شود. مسئله‌ی فروشنده دوره‌گرد یک مسئله…

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه صنایع

قالب پاورپوینت پایان نامه صنایع قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …