کتاب صوتی پزشک و روح از ویکتور فرانکل

کتاب صوتی پزشک و روح از ویکتور فرانکل

کتاب صوتی پزشک و روح از ویکتور فرانکل

کتاب صوتی «پزشک و روح» از ویکتور فرانکل
 
درباره کتاب:
کتاب پزشک و روح اثری است در زمینه علم روانشناسی و روان‌پزشکی. مولف در این کتاب کوشیده است تا به جایگاه علم روانشناسی در دنیای امروز و نتیجه و برآیند آن بر زندگی بشری بپردازد.
هر پزشک خوب ناآگاهانه معنا درمان‌گراست. ولی اگر معنا درمانی چیزی بیش از آگاه ساختن، روشن کردن و روشن شناختن را عرضه نکندـ که پیش از این با کشف و شهود و بدیهه‌ سازی حاصل می‌شد باز هم به خودی خود…

حتما ببینید

جزوه یا خلاصه کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت محمد عطاران

جزوه یا خلاصه کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت محمد عطاران جزوه یا خلاصه کاربرد …