کتاب صوتی نان و شراب اثر اینیاتسیو سیلونه

کتاب صوتی نان و شراب اثر اینیاتسیو سیلونه

کتاب صوتی نان و شراب اثر اینیاتسیو سیلونه

درباره کتاب صوتی نان و شراب

 
اینیاتسیوسیلونه در کتاب صوتی «نان و شراب» و در تمام روایت و قصه‌پردازی‌اش، از قلمرو محبت، فقر، بخشش و ایثار سخن می‌گوید. او با این وسعت اندیشه و با این بعد عرفانی که در پشت کلمه‌های منطقی متن، پنهان شده ‌است، سعی در نجات انسان‌ها دارد. او در این رمان پوچی ماتریالیسم را نشان می‌دهد.
درباره‌ کتاب صوتی «نان و شراب»:
کتاب صوتی «نان و شراب» داستان مردی به نام پیترو است که برای…

حتما ببینید

دانلودPDF کتاب اندیشه اسلامی 1و2 جعفرسبحانی

دانلودPDF کتاب اندیشه اسلامی 1و2 جعفرسبحانی کتاب اندیشه اسلامی 1و2 آیت الله جعفر سبحانی ویراست …