کتابخانه سه طبقه

کتابخانه سه طبقه


کتابخانه شیک سه طبقه  فضاها شامل : ورودی / خروجی / مخزن کتاب / سن نمایش / پذیرش / سرویس / انبار کتاب / کتابدار / کتابدار وابسته / کافی نت / اداری / اتاق استراحت / اتاق کنفرانس / آبدارخانه / ذخیره سازی برای سالن کتاب /خروج اضطراری (دارای دو برش طولی و عرضی / چهارتا نما از چهار طرف / پلان همکف / پلان طبقه اول / پلان طبقه دوم / هر سه پلان دارای مبلمان هستند) …

حتما ببینید

مرکب نوشتن روی شیشه2

مرکب نوشتن روی شیشه2 فرمول مرکب نوشتن و علامت گذاری روی شیشه به صورت فایل …