پرسشنامه طب اورژانس

پرسشنامه طب اورژانس

این پرسشنامه محقق ساخته و مناسب کارهای پژوهشی و کارورزی دانشجویان پزشکی است.

شامل موارد ذیل است:

اطلاعات جمعیت شناختی شامل:

  1. جنسیت:  مرد           زن
  2. سن در زمان فارغ التحصیلی:

کمتر از24 سال         24 تا 26 سال           27 تا 29 سال           30 تا 32 سال           بیشتر از 32 سال

  1. سن در زمان شروع دستیاری:

کمتر از24 سال         24 تا 26 سال           27 تا 29 سال           30 تا 32 سال           بیشتر از 32 سال

  1. شاخص توده بدنی (BMI):

کمتر از 18.5         18.5 تا 24.9        25 تا 29.9            30 تا 34.9            35 تا 39.9           40 و بیشتر

  1. وضعیت تاهل:   مجرد                 متأهل      
  2. چند نفر تحت تکفل شما هستند؟(بدون احتساب همسر):‌ صفر        یک         دو          سه           چهارو بیشتر
  3. آیا سابقه بیماری ماژور دارید؟ بله           خیر

تجربیات کارورزی

مقیاس های محیط یادگیری

مقیاس تحمل برای ابهام (TFA)

شاخص واکنش بین فردی (IRI)

مقیاس پرسشنامه فرسودگی Oldenburg- Burnout برای دانشجویان پزشکی

پرسشنامه توانایی شناختی

پرسشنامه تعهد عاطفی

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه پزشکی

تم پاورپوینت پایان نامه پزشکی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …