پرسشنامه بحران هویت

پرسشنامه بحران هویت پرسشنامه بحران هویت – احمدی
جنسیت :…………. سن :…………… وضعیت تحصیلی :……………… وضعیت تأهل :………………
گزینه
کد
بخش

آینده زندگی خود را روشن و امیدوار کننده میبینم .
0
بخش اول

برای استقلال خود در آینده فکر نکردم .
1

هیچ علاقهای به فکر کردن در مورد آینده ندارم .
2

طرح و نقشه خود را تیره و تاریک میبینم .
3

گزینه
کد
بخش

شغلی را برای آینده خود در نظر گرفتم .
0
بخش دوم

در بزرگسالی شغل مورد علاقه خود را نمییابم .
1

نمیتوانم درباره شغل آینده خود تصمیم بگیرم .
2

علاقه ای به کار کردن ندارم .
3

دوستان زیادی دارم .
0
بخش سوم

با دوستان رفتوآمد نمیکنم .
1

از همنشینی با دوستان لذت نمیبرم .
2

اصلاً دوستی ندارم .
3

از جنسیت خود ، کاملاً راضی هستم .
0
بخش چهارم

به نظر من جنسیت افراد باعث برتری آنهاست .
1

دوست دارم لباس جنس مخالف را بپوشم .
2

اگر تغییر جنسیت امکانپذیر بود ، این کار را میکردم .
3

از شرکت کردن در مراسم مذهبی ، لذت میبرم .
0
بخش پنجم

هر روز عقاید مذهبی در من ضعیف میشود .
1

فردی مذهبی نیستم .
2

اصلاً نمیدانم خدا چرا من را آفریده است .
3

از دروغ گفتن بدم میآید .
0
بخش ششم

گاهی دروغ میگویم .
1

به بزرگترها در خانه احترام نمیگذارم .
2

از انجام کارهای خوب و شایسته فراری هستم .
3

دوست دارم با مردم داد و ستد داشته باشم .
0
بخش هفتم

کار کردن با دیگران لذت نمیبرم .
1

مشکلات خود را با دیگران در میان نمیگذارم .
2

اگر کاری از من بخواهند انجام نمیدهم .
3

زندگی برای من لذتبخش است .
0
بخش هشتم

احساس امنیتخاطر نمیکنم .
1

کار خود را با اعتماد به نفس انجام نمیدهم .
2

گزینه
کد
بخش

احساس بیمصرفی و پوچی میکنم .
3

به کار خود علاقمندم و آن را با جدیت

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود – گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود – گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود – …