پرسشنامه انگیزش هرمنس

پرسشنامه انگیزش هرمنس باسمه تعالی
دانشجوی گرامی :
پرسشنامه ای که در اختیار دارید از 29 جمله ناتمام تشکیل شده است . لطفاً ابتدا جمله ناقص را با دقت و بعد برای تکمیل هر یک از جملات ناقص ، فقط یکی از موارد ( الف – ب – ج – د ) را که با نظر شما بیشتر موافقت دارد انتخاب نموده و با علامت (×) روی پاسخنامه مشخص نمائید سعی کنید به سؤالات با دقت پاسخ دهید و اطمینان داشته باشید که پاسخ های شما محرمانه تلقی خواهد شد .
کارکردن چیزی است که ………..
الف ) اصلاً دوست ندارم که آن را انجام دهم . ب ) دوست ندارم آن را انجام دهم .
ج ) دوست دارم آن را انجام دهم . د ) خیلی زیاد دوست دارم آن را انجام دهم .
2 – در دانشگاه فکر می کنند که من فردی ……………….
الف ) بسیار سخت کوش هستم . ب ) سخت کوش هستم .
ج ) نسبتاً راحت طلب هستم . د ) خیلی راحت طلب هستم .
3 – افراد دیگر فکر می کنند که من …………………..
الف ) خیلی سخت کوش هستم . ب ) سخت کوش هستم .
ج ) سخت کوش نیستم . د ) اصلاً سخت کوش نیستم .
4 – اگر خود را از خیلی قبل برای انجام یک تکلیف آماده کنیم این کار …….
الف ) واقعاً بی معنی است . ب ) بی معنی است .
ج ) قبول واقعیت است . د ) برای موفقیت ضروری است .
5 – توقعی که از خودم موقع کار کردن دارم …..
الف ) خیلی بالا است . ب ) بالا است .
ج ) پائین است . د ) خیلی پایین است .
6 – هنگامی که استاد در کلاس درس می دهد …….
الف ) معمولاً تمام وجودم را به کار می گیرم تا کارم را به بهترین وجه انجام داده و تصور خوبی به معلم بدهم .
ب ) معمولاً به درس هایی که گفته می شود توجه زیادی می کنم .
ج ) موقع درس دادن استاد افکار من به سوی امور دیگر منحرف می شوند .
د ) بیشتر به اموری که مربوط به دانشگاه نیستند علاقمند می شوم .
7 – من معمولاً مقدار کاری که انجام می دهم …………
الف ) خیلی بیشتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشته ام .
ب ) بیشتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشته ام .
ج ) کمتر از تصمیمی که قصد انجام آن را داشته ام .
د ) خیلی کمتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشته ام .
8 – هرگاه

حتما ببینید

پرسشنامه حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر PRMQ

پرسشنامه حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر PRMQ توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر …