پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرSTAI

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرSTAI اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگرSTAI
مفاهیم اضطراب آشکار و پنهان ، در ابتدا به وسیله کتل و سپس به صورت کاملتری توسط اشپیل برگر ( 1970 )   مطرح شد ( 1 *، ص 33 ).
پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگركه به پرسشنامه STAI معروف است ، به طور عمیقی در پژوهش ها و فعالیت های بالینی مورد استفاده قرار گرفته است . این پرسشنامه شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی ، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد . ( 1 *، ص 112 ).
اضطراب آشکار ( S )، می تواند به عنوان مقطعی از زندگیِ یک شخص محسوب شود یا به عبارتی ،   بروز آن موقعيتى است و اختصاص به موقعيتهاىِ تنش زا ( جر و بحث ‏ ها ، از دست دادنِ موقعيتهاى اجتماعى ، تهديد امنيت و سلامت انسان ) دارد ( 2 ، ص 3 ). اما ، اضطرابِ پنهان ( T )، به تفاوتهایى فردی ، در پاسخ به موقعیت هایِ پر استرس با میزان های مختلف اضطراب آشکار ، دلالت دارد . اضطراب آشکار و پنهان ، در برخی زمینه ها به مثابه انرژی جنبشی و پتانسیل ، با هم قابل مقایسه هستند . اضطراب آشكار همانند انرژى جنبشى ، به يك عكس ‏ العمل يا فرايند ملموس اشاره دارد كه در زمانى معين و در سطحى معين از شدت واقع مى ‏ شود . اضطراب پنهان ، همانند انرژی پتانسیل ، به تفاوت های فردی در عکس العمل ها اشاره دارد . انرژی پتانسیل ، به تفاوت هایی در میزانِ انرژی جنبشی اشاره دارد که با یک موضوع جسمانی ویژه ، همراه شده است و در صورتی که یک نیروی مناسب پدید آید ، می تواند ظاهر شود ( 1 *، ص 35 – 33 ).
توصيف پرسشنامه  STAI
پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان  STAI شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی ، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد . مقیاسِ اضطرابِ آشکار ( فرم y – 1 از STAI ) شامل بیست جمله است که احساسات فرد را در « این لحظه و در زمانِ پاسخگویی » ارزشیابی می کند . مقیاس اضطرابِ پنهان فرم y – 2    از STAI هم شامل بیست جمله است که احساسات عمومی و معمولیِ افراد را می سنجد . نمونه مقياس ها در انتهاي مبحث آورده شده است ( 1 *، ص 112 ).

اجرا و نمره گذاري
اجراء : پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگر كه براي استفاده هاي خود اجرايي طراحي شده است ، مي تواند به دو صورت فردي و يا گروهي مورد استفاده قرار بگيرد . اين پرسشنامه داراي محدوديت هاي زماني نيست . دانشجويان كالج جهت تكميل هر كدام از دو مقياس به زماني در حدود شش دقيقه نياز دارند . افرادي كه داراي تحصيلات پائينتري هستند و يا داراي پريشانيِ عاطفي مي باشند ، ممكن است براي تكميل هر مقياس ، به ده دقيقه زمان نياز دارند . دستورالعمل كامل كردن مقياس هاي اضطراب آشكار و پنهان ، بر روي فرم هاي آزمون چاپ

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …