پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون معرفی پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون ( 1391 ).
تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کیفیت زندگی کاری : کیفیت زندگی کاری عبارت است از تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی بطور اخص می باشد . به تعبیر دیگر کیفیت زندگی کاری برای هر فرد یا گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلقی مشابه ، ویژگی خاص خود را دارد . ( میر سپاسی ، 1386 ، 138 )
تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
در این تحقیق منظور از رضایت شغلی نمره ای است که آزمودنی ها به پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون می دهند .
مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه :

مفهوم
ابعاد
شاخص ها
سوالات پرسشنامه

رفتار ضد بهره ور
انحرافات شخصیتی
– میزان کارشکنی و کم کاری در بین کارکنان
– تخریب عمدی و هدفمند تجهیزات سازمان توسط کارکنان
– دزدی و سرقت از سازمان توسط کارکنان
گویه های 36 – 38

انحراف از تولید
– استفاده از منابع و تجهیزات سازمان توسط کارکنان به نفع شخصی و یا دوستان نزدیک
– اتلاف منابع ( اسراف در مصرف منابع و مواد ) توسط کارکنان
– اتلاف زمان توسط کارکنان ( زمان بسیار زیادی را برای کارهای کوچک صرف کردن و یا زمان زیادی را به استراحت پرداختن )
گویه های 39 – 41

انحرافات سیاسی
– شایعه پراکنی توسط کارکنان
– ارتباطات و رفتارهای گستاخانه و بی ادبانه در بین کارکنان
گویه های 42 – 43

پرخاشگری فردی
– تهدید همدیگر توسط کارکنان
– پرخاشگری کارکنان نسبت به همدیگر از لحاظ لفظی و کلامی
– برخوردهای فیزیکی در بین کارکنان
گویه های 44 – 46

ابعاد

گویه های کیفیت زندگی کاری
کاملا ناراضی ام
ناراضی ام
نه راضی و نه ناراضی
راضی ام
کاملا راضی ام

پرداخت منصفانه و کافی
1 . سطح رضایت شما از حقوق فعلیتان چگونه است ؟

2 . سطح رضایت شما از حقوقتان وقتی که با حقوق همکارانتان مقایسه می نمایید ، چگونه است ؟

3 . سطح رضایت شما از پاداشهایی که از سازمان دریافت می دارید ، چگونه است ؟

4 . سطح رضایت شما از مزایای غیر مستمر که از سازمان دریافت می دارید چگونه است ؟

محیط كاري ايمن و بهداشتي
5 . سطح رضایت شما از سفرهای کاری هفتگی چگونه است ؟ ( کمیت ساعات کاری )

6 . راجع به حجم کاریتان ( کمیت کار ) چه احساسی دارید ؟

7 . راجع به میزان استفاده از تکنولوژی در

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …