پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث

پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث

بسمه تعالی

پرسشنامه
خصوصیات اخلاقی وودورث

مترجم :
ابوالفضل کرمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

وودورث یکی از محققانی است که در مورد شخصیت و خصوصیات اخلاقی و درجه بندی افراد از نظر استعدادها مطالعات زیادی انجام داده است . ازجمله کارهای او پرسشنامه ای است که برای سنین دوازده تا شانزده سالگی تنظیم کرده است ، البته با احتیاط می توان این تست را روی کودکان 10 تا 12 و 16 تا 18 ساله نیز اجرا کرد .

این آزمون هشت خصوصیات مختلف به شرح زیر را ارزیابی می کند .

هیجان پذیری : فرد به محرکات عکس العمل شدید نشان می دهد .
حالت سایکاستنی و وسواس : فرد در تصمیم گیریها مردد و سست است و ترس دارد .
گوشه گیری : فرد از جامعه و اطرافیان دوری می گزیند و تنهایی را ترجیح می دهد .
حالت پارانوئیدی : سوء ظن و بدبینی داشتن و احساس آزار و اذیت از طرف دیگران .
افسردگی : بریدن از اطرافیان و احساس بیماریهای شدید و گاهی گریه کردن و شرح افسردگی
پرخاشگری : فرد کنترل ندارد و در مقابل حالت های هیجانی مقاومت نمی کند .
بی قراری : فرد در یک مکان مشخصی نمی تواند بماند و دائماً دلشوره دارد .
تمایلات ضد اجتماعی : مخالفت و ستیز با قوانین ومقررات اجتماعی و عدم قبول آنها .

طرز اجرا و نمره دادن
این پرسشنامه از هفتاد و شش سؤال تشکیل شده است و بعضی از سؤالات بیش از یک حالت را می سنجد در نمره گذاری به هر سؤال با توجه به جوابی که داده است یک نمره داده می شود . اگر آزمودنی با سواد باشد پرسشنامه را در اختیار او قرار می دهیم و از او می خواهیم که سؤالات را مطالعه کند اگر پرسشی با حالات و موقعیت او مطابقت دارد در پاسخنامه جلوی شماره همان سؤال در خانۀ ‘ بلی ‘ ضربدر بزند و در غیر این صورت در خانه ‘ خیر ‘ علامت ضربدر بزند . در مورد بی سوادان ، پرسشنامه برای آنان خوانده می شود و پاسخنامه توسط آزمونگر علامت زده می شود .

هنجار و انحراف از استاندارد پرسشنامه شخصیتی وودورث برای پسران و دختران 12 تا 16 ساله ( ایران )

مشخصات
میانگین
انحراف از استاندارد

سن
تعداد
جنس
X1
X2
X3
4 X
5 X
6 X
7 X
X8
S1
S2
S3
4 S
5 S
6 S
7 S
S8

12
254
پسر و دختر
17 / 4
76 / 3
42 / 4
12 / 6
51 / 6
35 / 3
78

حتما ببینید

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (1970

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (1970 توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع پرسشنامة اضطراب مرگ تمپلر (1970، …