پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی
پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل 33 گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد . این ابزار شکل اصلاح شده مقیاس ‏ هارتر ( 1981 ، 1980 ) به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است . همان ‏ گونه که بیان شد مقیاس اصلی هارتر ، انگیزش تحصیلی را با سؤال ‏ های دوقطبی می ‏ سنجد که یک قطب آن ‏ انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هرسؤال فقط می ‏ تواند یکی از دلایل بیرونی یا درونی را دربرداشته باشد . از آنجا که در بسیاری موضوع ‏ های ‏ تحصیلی انگیزه ‏ های درونی و بیرونی هردو نقش دارند ، لپر و همکاران ( 2005 ) مقیاس هارتر را به ‏ شکل مقیاس ‏ های معمول درآوردند که هرسؤال تنها یکی از دلایل انگیزش درونی و بیرونی ‏ در نظر می ‏ گیرد .
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
سازه انگيزش تحصيلي به رفتارهايي كه براي يادگيري و پيشرفت در تحصيل مربوط است ، اطلاق مي شود . به طور كلي انگيزش پيشرفت تحصيلي به عنوان يكي از انگيزه هاي پيشرفت ، نيرويي دروني است كه يادگيرنده را به ارزيابي همه جانبه عملكرد خود با توجه به عالي ترين معيارها ، تلاش براي موفقيت در عملكرد و برخورداري از لذتي كه با موفقيت در عملكرد همراه است ، سوق مي دهد ( ظهیری و رجبی ، 1388 ).
مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ( هیچ وقت ، 1 ؛ به ندرت ، 2 ؛ گاهی اوقات ، 3 ؛ اکثر اوقات4 ؛ تقریبا همیشه ؛ 5 ) می باشد .
( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است .)
تقریبا همیشه
اکثر اوقات
گاهی اوقات
به ندرت
هیچ وقت
گزينه

5
4
3
2
1
امتياز

هیچ وقت / تقریبا همیشه

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود ؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید

سن
20 – 25

26 – 30

31 – 35

35 به بالا

میزان تحصیلات
دیپلم و پاینتر

فوق دیپلم

لیسانس

کارشناسی و بالاتر

سابقه خدمت
5 سال و کمتر

6 تا 10سال

11 تا15سال

بیشتر از 15 سال

جنسیت
زن

مرد

ایمیل
برای اطلاع از نتایج تحقیق ( اختیاری )

تقریبا همیشه
اکثر اوقات
گاهی اوقات
به ندرت
هیچ وقت

سوالات پرسشنامه

5
4
3
2
1

تقریبا همیشه
اکثر اوقات
گاهی اوقات

حتما ببینید

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (1970

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (1970 توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع پرسشنامة اضطراب مرگ تمپلر (1970، …