پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975

پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975،
در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

در زیر 17 پرسش درباره احساس های گوناگون زن و شوهرها (و نامزدها) نسبت به هم آمده است. به هر یک از آن ها با توجه به احساس کلی خود طی چندماه گذشته پاسخ دهید . رتبه یا نمره ای که انتخاب می کنید باید نشان دهنده احساس واقعی شما باشد، نه احساسی که باید نسبت به همسر خود داشته باشید و یا دلتان می خواهد نسبت به او داشته باشید .

ویژگی های روانسنجی
این پرسشنامه توسط کی.دانیل. الری، فرانسیس فینچام ، و هیلاری ترکویتز ساخته شد دارای 17 سوال است که در سال 1975 ساخته شد. پایایی آزمون از طریق آزمون مجدد با فاصله 1 تا 3 هفته 93/0، و ضریب همبستگی با پرسشنامه رضایت زناشویی 7/0 گزارش شده است. (توکونیز و الیری، 1981).
پرسشنامه دارای 2 بخش است که بخش اول شامل 8 سوال که با اعداد 1 (برای احساس شدیدا منفی) تا 7 (برای احساس شدیدا مثبت) مشخص می شود.
بخش دوم شامل 9 عبارت است. و به همان صورت بالا نمره گذاری می شود. PFQ  توسط مظاهری و پوراعتماد (1380) ترجمه شده است و همسانی درونی آن را 89/0 محاسبه کرده است.

منبع
مظاهریف محمد علی و پور اعتماد، حمیدرضا. (1380). مقیاس باورهای ارتباطی. چاپ نشده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
Turkewitz, H. & O’Leary, K. D. (1981). A comparative outcome study of behavioral marital therapy and communication therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 7, 159-169
 

حتما ببینید

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان (ASA)

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان (ASA) توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابزار وجود برای جوانان …