پرسشنامه آمادگی اعتیاد(APS )

پرسشنامه آمادگی اعتیاد(APS )

این پرسشنامه دارای اطلاعات جمعیت شناختی و 89 سوال که  از سه مقیاس جداگانه تشکیل شده است که در هر یک تعدادی عبارت با شماره ای مشخص شده است، مقیاس APS (آمادگی اعتیاد) ، AAS (اعتراف به اعتیاد) . MAC.R(الکلیسم)، که از پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا(MMPI-2) استخراج شده، تشکیل شده است.

این پرسشنامه توضیح هری یک از خرده مقیاس ها را دارد.

کلید نمره گذاری دارد.

شیوه تفسیر نمرات را دارد.

 

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …