پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل C-I فرمN2

پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل C-I فرمN2
C – I – فرم N2

نام ……………………………….. نام خانوادگی ……………………………………………………….. سن …………………………….. تاریخ ……………………
آدرس منزل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. متأهل ( مجرد (
شغل ……………………………….. آخرین مدرک تحصیلی ……………………………………………………………………………………………….

( توجه : اگر پاسخ شمابه سؤال طرح شده مثبت است در این صورت در مقابل سوال مربوطه علامت مثبت (+) ، در غیر این صورت علامت منفی (-) قرار دهید .. به تمام سؤال ها پاسخ دهید و در صورتی که مطمئن نیستند ، حدس بزنید .

آیا هرگز سر درد داشته اید ؟
آیا اغلب احساس ضعف می کنید ؟
آیا اغلب دچار سرما خوردگی یا گرما زدگی می شوید ؟
آیا در طول زندگی خود بیش از دوبار از هوش رفته اید ؟
آیا از افراد غریبه و مکانهای نا آشنا می ترسید ؟
آیا اغلب دچار سر گیجه می شوید ؟
آیا وقتیکه یک شخص مافوق به شما نزدیک می شود ، می لرزید و عصبی می شوید ؟
آیا با دیدن خون حالتان به هم می خورد و می خواهید غش کنید ؟
آیا وقتی مافوق یا رئیس تان مواظب شما است ، سررشتۀ کار از دستتان در می رود و نمی توانید کار خود را انجام دهید ؟
آیا اگر تنها بمانید و دوستانتان در کنارتان نباشند می ترسید ؟
آیا درست در همین لحظه احساس سرگیجه یا دستپاچگی می کنید ؟
آیاهمیشه دستورها و راهنمائی ها را غلط می فهمید ؟
آیا هنگامی که می خواهیدکاری را به سرعت انجام دهید ، رشتۀ افکارتان از هم می پاشد ؟
آیا هنگامی که امتحان می دهید یا در مورد بازرسی قرار می گیرید همیشه به خود می لرزید و عرق می کنید ؟
آیا دلتان می خواهد همیشه کسی در کنارتان باشد تا شما را راهنمایی کند ؟
آیا برای اطمینان از این که کاری را به درستی انجام می دهید باید آن را به کندی و با حوصله انجام دهید ؟
آیا غذا خوردن در هر مکانی به جز منزل خودتان موجب ناراحتی شما می شود ؟
آیا نیازی غیر قابل کنترل احساس می کنید تا کارهایی را که مزاحمت ایجاد می کند تکرارنکنید ؟
آیا همیشه تصمیم گیری برایتان دشوار است ؟
آیا معمولاً شاد و سرحال هستید ؟
آیا صرفنظر از هر کاری که انجام می دهید ، همیشه اوقات بدی را سپری می کنید ؟
آیا اغلب خلق تان تنگ است و احساس بدبختی می کنید ؟
آیا معمولاً زندگی برایتان کاملاً نومید کننده وتهی از افق های روشن است ؟
آیا معمولاً بدون هر گونه هیجان و احساس هستید ؟
آیا معمولاً در مراسم جشن و پایکوبی همیشه ساکت و دلتنگ هستید ؟
آیا اغلب آرزو می کنید ای کاش مرده بودید و از هیاهو و مشکلات زندگی آسوده می شدید ؟
آیا فردی دستپاچه و عصبی تلقی می شوید ؟
آیا ترس های غیر عاد ی و نا معقولی دارید ؟
آیا

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …