پرسشنامه آزمونهای حافظه کلامی و عددی

پرسشنامه آزمونهای حافظه کلامی و عددی آزمونهای حافظه کلامی و عددی
الف – حافظۀ جفت کلمات :
به هر یک از آزمودنی ها یک برگ کاغذ می دهند و از آنها می خواهند که اعداد 1 تا 25 را در حاشیۀ سمت راست کاغذ و به ترتیب در زیر یکدیگر بنویسند . آنگاه به آنها می گویند : ‘ من جفت کلماتی را برای شما می خوانم ، مثلاً « میز – صندلی ». تعداد این جفت کلمات 25 تاست . وقتی همۀ آنها به را خواندم ، دوباره از اول شروع می کنم و به ترتیب اولین کلمۀ هر جفت را می خوانم ، شما باید دومین کلمه را بنویسید . مثلاً اگر من دفعۀ اول « میز – صندلی » را خوانده باشم ، دفعۀ دوم « میز » را برای شما خواهم خواند و شما باید کلمۀ « صندلی » را بنویسید . اگر شما نتوانستید کلمۀ دوم را به خاطر بیاورید ، باید در مقابل شمارۀ مربوطه به آن یک خط تیره بکشید . شما فقط باید کلمۀ دوم را بنویسید ‘.
وقتی نوبت اول قرائت کلمات به پایان رسید ، آزمونی ها مدادهای خود را بر می دارند و آزماینده کلمۀ اول هر جفت را به ترتیب می خواند . آزماینده ، به همراه قرائت هر کلمه ، شمارۀ مربوط به آن را یادآوری می کند و 10 ثانیه به آزمودنی ها فرصت می دهد تا دومین کلمه را بنویسند . در تصحیح پاسخها ، تعداد کلمات درست ، تعداد کلمات غلط و تعداد کلمات فراموش شده را به طور جداگانه می شمارند . بدیهی است که مجموع این سه عدد 25 خواهد بود .
جفت کلمات
کت ، شلوار
باغ ، میوه
کند ، سریع
خانه ، باغ
خستگی ، خواب
کلاه ، کفش
قاشق ، غذا
رفت ، برگشت
بشقاب ، سفره

کت ، شلوار
باغ ، میوه
کند ، سریع
خانه ، باغ
خستگی ، خواب
کلاه ، کفش
قاشق ، غذا
رفت ، برگشت
بشقاب ، سفره

پارچه ، لباس
شیر ، پلنگ
رادیو ، صدا
گل ، زیبا
عروس ، سفید
مربع ، مستطیل
آجر ، سنگ

ردیف
کلمات
پاسخ
ردیف
کلمات
پاسخ
ردیف
کلمات
پاسخ
ردیف
کلمات
پاسخ

1
اسمان

31
نیرو

61
مداد

91

پدر

2
عجول

32
کلاه

62
چکمه

92
ذلیل

3
هلو

33
وارث

63
طناب

93
گل

4
شلوار

34
چراغ

64
تاریخ

94
صندلی

5
نصرت

35
سعید

65
هادی

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …