پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین در 19 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین در 19 اسلاید


                ترجمه روندی است که در آن از اطلاعات رمز شده در RNA برای ساختن پروتیئنها استفاده می‌شود. پروتئینها از اتصال اسیدهای آمینه به یکدیگر از طریق پیوند پپتیدی بدست می‌آیند. تشکیل پیوند پپتیدی و قرار گرفتن ترتیب اسیدهای آمینه که برای هر پروتئین اختصاصی است، به سادگی امکان پذیر نیست.   فهرست مطالب: تعریف ترجمه بیوسنتز پروتئینها ترکیبات شرکت کننده در سنتز RNA پیک (mRNA) RNA ناقل (tRNA) ریبوزومها آنزیم پپتیدیل ترانسفراز یا پپتید سنتتاز عوامل آغازگر انرژی لازم مراحل سنتز پروتئین (مراحل سنتز در پروکاریوتها) آغاز سنتز دراز شدن زنجیره پایان سنتز زنجیره و… …

حتما ببینید

گزارش کار آزمایشگاه کانی شناسی نوری

گزارش کار آزمایشگاه کانی شناسی نوری کانی‌شناسی یکی از شاخه‌های زمین‌شناسی است که به بررسی …