پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی بازهای آلی آدنین، تیمین، سیتوزین و گوانین در 34 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی بازهای آلی آدنین، تیمین، سیتوزین و گوانین در 34 اسلاید


                بازهای آلی هسته ای (Nucleobase) عبارتند از بازهای دارای نیتروژن که در نوکلئوزیدها ، نوکلئوتیدها ، RNAو DNA یافت میشوند. نوکلئوبازهای اولیه عبارتند از سیتوزین، گوانین، آدنین (در DNA و RNA)، تیمین (فقط DNA) و اوراسیل (فقط RNA)، بانام ختصاریC، G،A T،U، پورین‌ها به همراه پیریمیدین‌ها سازنده بازهای آلی هستند که در ساختار دی‌ان‌آ به صورت نوکلئوتید شرکت دارند.   فهرست مطالب: تعریف آدنین ساختار آدنین شناساگرهای آدنین خصوصیات فیزیکی آدنین تعریف سیتوزین ساختار سیتوزین شناساگرهای سیتوزین خصوصیات فیزیکی سیتوزین تعریف تیمین اشتقاق تیمین ساختار تیمین شناساگرهای تیمین خصوصیات فیزیکی تیمین تعریف گوانین ویژگی های گوانین محل تشکیل پیوندهای هیدروژنی گوانین ساختار گوانین شناساگرهای گوانین خصوصیات فیزیکی گوانین تاریخچه گوانین زیست ساخت گوانین کاربردهای گوانین ساخت شیمیایی گوانین روش سنتز فیش …

حتما ببینید

گزارش کار آزمایشگاه کانی شناسی نوری

گزارش کار آزمایشگاه کانی شناسی نوری کانی‌شناسی یکی از شاخه‌های زمین‌شناسی است که به بررسی …