پاورپوینت پودمان خوراک کار و فناوری پایه هفتم

پاورپوینت پودمان خوراک کار و فناوری پایه هفتم


                                عنوان پاورپوینت: پاورپوینت  پودمان خوراک کار و فناوری پایه هفتم   فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 23         قسمتی از متن:  برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید   •آموزش و کاربرد  مهارتهايی مانند انجام کارهای گروهی، •تفکر انتقادی، پرسش گری و …؛ •آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع و مواد خوراکی •آ شنایی با برخی مشاغل صنایع و مواد خوراکی؛ •آماده کردن ناشتایی، ناهار یا شام و میان وعده؛ •فرآوری و نگهداری برخی مواد خوراکی       موضوع صنایع خوراکی، تبدیل، آماده سازی و نگهداری مواد خوراکی است. هدف از نگهداری مواد خوراکی جلوگیری از تغییرات ناخواسته در خوراک در فاصله تولید تا مصرف است.       آماده کردن ناشتایی بیشتر افراد در نوبت های ناشتایی (صبحانه)، ناهار و شام مواد مورد نیاز بدن خود را دریافت می کنند.   و…   پاورپوینت با …

حتما ببینید

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان

تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند یادگیری دانش آموزان پاور پوینت تاثیرطراحی فضاهای آموزشی بر فرآیند …