پاورپوینت همبستگی و رگرسیون

پاورپوینت همبستگی و رگرسیون

توضیحات:
فایل پاورپوینت همبستگی و رگرسیون(بررسی ارتباط بین متغیر ها و مدل سازی )،در حجم 16 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
یکی از مهمترین موارد مطالعات اقلیمی شناخت روابط موجود بین متغیرهای مورد مطالعه است. تبیین روابطی که بین این نوع متغیرها وجود دارد باعث خواهد شد بتوان پیش‌بینی‌های لازم را از نقطه نظر برنامه‌ریزی انجام داد. بطور مثال شناخت روابط حاکم فیمابین افزایش مقدار بارش به ازاء ارتفاع باعث خواهد شد تا بتوان مقادیر بارش را در ارتفاعات کوهستانی که فاقد ایستگاههای ثبت داده‌های اقلیمی است برآورد نمود و از آن در برنامه‌ریزی منابع آب استفاده نمود. مثال دیگر که می‌توان ذکر نمود وجود ارتباط بین پارامترهای اقلیمی و محصولات کشاورزی است. مطالعاتی که در این خصوص انجام گرفته است نشان می‌دهد که ارتباط زیادی بین تغییرات پارامترهای اقلیمی و عملکرد یا میزان محصولات زراعی بویژه کشت‌های دیم وجود دارد و از اینرو شناسایی روابط حاکم بین این متغیرها می‌تواند در برآورد عملکرد محصول در مناطق جغرافیایی بسیار کارآمد باشد. روابط آماری متعددی برای شناخت رابطه بین دو متغیر وجود دارد که هم بصورت معادلات خطی و هم به صورت معادلات غیرخطی بیان می‌گردد. مهمترین شاخص تبیین روابط بین متغیرها ضریب همبستگی است که ارزش محاسبه شده ‌این ضریب مقداری بین 1+ تا 1- را خواهد داشت. 
و…

فهرست مطالب:
محاسبه همبستگی
رگرسیون دو متغیره
رگرسیون چند متغیره
انواع روشهای رگرسیون چند متغیره
الف- روش جبری (enter)
ب- روش مرحله‌ای یا قدم به قدم (Stepwise)
ج- روش عقب‌گرد (backward)
د- روش جلوگرد (forward)

این فایل با فرمت پاورپوینت در 16 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه جغرافیا

تم پاورپوینت پایان نامه جغرافیا قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …