پاورپوینت هزینه های حوادث

پاورپوینت هزینه های حوادث

توضیحات:
فایل پاورپوینت هزینه های حوادث ،در حجم 21 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
اغلب مدیران برای بهبود نحوه مدیریت سیستمهای ایمنی خود دلائل زیادی ارائه می نمایند.

اما تعداد اندکی ازآنها قادرندچگونگی توسعه و تقویت سیستم مدیریت ایمنی خودرا شرح دهند.

یک سیستم مدیریت ایمنی که به صورت بهینه طراحی شده باشد بر روی آسیبها ،بیماریهاوهزینه های غیرمستقیم (پنهانی) مربوطه تمرکز می کند.

این سیستم به کاهش هر یک از موارد فوق کمک می نماید.

کاهش آسیبها به عنوان یک الزام در مدیریت ایمنی مطرح می باشد. 

باید به عنوان یکی از مهمترین دلایل مدیریت همواره مد نظر قرار گیرد.

یک سیستم مدیریت بهینه به افزایش کارآیی، بهبودبهره وری ، بهبود روحیه و کیفیت محصول و کاهش احضاریه های قانونی کمک می کند.

ارائه یک برنامه بهداشت و ایمنی جامع که خوب مدیریت شود و سیستم مدیریت را حمایت نماید به تقویت موقعیت سازمان در بازدیدهای سازمانهای ذیربط کمک خواهد نمود .
و…

فهرست مطالب:
مقدمه
تأثیر هزینه بر اقتصاد
چگونه می توان تاثیر حوادث بر سود و فروش را محاسبه نمود؟
هزینه های حادثه

این فایل با فرمت پاورپوینت در 21 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه اقتصاد

تم پاورپوینت پایان نامه اقتصاد قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …