پاورپوینت نگرش فرآیندی

پاورپوینت نگرش فرآیندی

توضیحات:
فایل پاورپوینت نگرش فرآیندی،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
فرآیند : مجموعه ای از فعالیتهای مرتبط یـا دارای کنش متقـابـل کــه ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کند . 
برای موثر عمل کردن لازم است فرآیندهای متعدد مرتبط و یا اثر گذار بر هم را شناسایی و مدیریت نمود . 
سازمان را قادر می سازد فعالیتها و وابستگی های داخلی خود را شناسایی و درک کند در نتیجه امکان تعریف و کنترل فعالیتهـا فــراهم می شود . 
– شناسایی نظام گرا و مدیریت فرآیندهای بکار گرفته شده در سازمان و بویژه اثر متقابل بین این فرآیندها نگرش فرآیندی نامیده می شود . 
برای یک فرآیند کارا باید موارد زیر را در نظر گرفت : 
– صاحب / مسئول فرآیند 
– شناسائی نتیجه / محصول فرآیند
– شناخت / تدوین مسیر فرآیند
– شناخت فصل مشترک ها با دیگر فرآیندها
– شناسائی همبستگی ها و وابستگی ها 
– کنترل فرآیند
– بهبود فرآیند

فهرست مطالب:
نگرش فرآیندی
مراحل مستندسازی و بهبود فرآیند
مستندسازی
به روش فلوچارت
مستندسازی
به روش UML
مستندسازی به روش IDEF
مستندسازی به روش DFD

این فایل با فرمت پاورپوینت در 24 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …