پاورپوینت نمونه برداری با استفاده از جاذبهای سطحی

پاورپوینت نمونه برداری با استفاده از جاذبهای سطحی

توضیحات:
فایل پاورپوینت نمونه برداری با استفاده از جاذبهای سطحی،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
انواع:
زغال فعال
سیلیکاژل
کروموزرب
پروپاک
تناکس

معایب:
1- حجم هوای نمونه برداری شده با توجه به ظرفیت زغال فعال محدود بوده و نیز افزایش ‌‌دبی عبوری باعث خارج شدن مواد آلاینده از طرف دیگر زغال فعال می گردد.
2 – رطوبت موجود در هوا باعث کاهش جذب ترکیبات آلی بوسیله زغال فعال می گردد.
3 – در طی عمل نمونه برداری ، مقاومت زغال فعال بر روی دبی پمپ تأثیر گذاشته و گذشت زمان باعث کاهش دبی پمپ می گردد.
4 – فرد نمونه گیر ممکن است در طول عمل نمونه برداری و نیز در طی عمل تجزیه و ساختن محلول استاندارد با مواد سمی در تماس باشد.
5 – در صورتیکه تعداد مواد آلاینده در محیط بسیار زیاد باشد تجزیه آنان با گاز کروماتوگراف ایجاد تداخل در پیکها می نماید.

مزایا:
1- وسیله نمونه برداری کوچک و قابل حمل بوده و در موقع نمونه برداری محلول شیمیایی مورد نیاز نیست.
2 – شیوه تجزیه سریع بوده و امکان تجزیه مجدد وجود دارد.
3 – با بکارگیری برنامه ریزی دمایی مناسب در دستگاه گاز کروماتوگراف می توان عوامل مداخله کننده را کاهش داد.
4 – با جاذبهای سطحی می توان بطور همزمان ترکیبات شیمیایی مختلف را نمونه برداری کرده و با بکارگیری برنامه ریزیی دمایی و ستون مناسب در دستگاه گاز کروماتوگراف آنان را تجزیه نمود.
و…

فهرست مطالب:
انواع
معایب و مزایا
نمونه برداری
آماده سازی نمونه های تهیه شده از زغال فعال
آماده سازی نمونه های تهیه شده از سیلیکاژل
آماده سازی نمونه های تهیه شده از جاذبهای پلیمر
نمونه برداری با جاذبهای سطحی آغشته
نمونه برداری با فیلتر
استفاده از فیلتر و جاذب سطحی بصورت توام
آماده سازی نمونه
نمونه برداری با فیلتر از ترکیبات آلی
روش های تجزیه مواد شیمیایی در هوا
تهیه محلول استاندارد مادر
تهیه محلولهای استاندارد کاربردی
تهیه محلول استاندارد کاربردی به روش استاندارد داخلی
رسم منحنی کالیبراسیون
تزریق نمونه مجهول به دستگاه

این فایل با فرمت پاورپوینت در 37 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه مهندسی شیمی

قالب پاورپوینت پایان نامه مهندسی شیمی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، …