پاورپوینت نظریه استعاره های سازمان

پاورپوینت نظریه استعاره های سازمان

توضیحات:
فایل پاورپوینت نظریه استعاره های سازمان(نظریه استعاره های سازمان از دیدگاه مورگان )،در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
استعاره های سازمانی:
استعاره ماشین
استعاره موجود زنده 
استعاره فرهنگ
استعاره پرده نقاشی 

استعاره از طریق مطرح کردن نوعی همانندی بین دو پدیده ای
که شما نمی توانید به طورطبیعی آنها را معادل فرض کنید،شما را 
به کشف نقاط مشترک بین پدیده مورد بررسی و پدیده ای که بهتر آن
را می شناسید تشویق میکند.
در زمینه استعاره سازمان به مثابه موجود زنده،درک و تایید این
نکته که گونه های مختلف سازمان ها با محیط های مختلف سازگار 
میشوند،به ایجاد تفکر اقتضایی در میان نظریه پردازان کمک 
کرد.بدین ترتیب،تنها یک«بهترین شیوه سازماندهی»وجودندارد که 
برای همه سازمان ها بخوبی و به طور مساوی به کارآید.
و…

فهرست مطالب:
نظریه استعاره های سازمان از دیدگاه مورگان 
استعاره های سازمان
استعاره های نظریه سازمان
محدودیت های درک استعاره ای
استعاره های جدید مدیریت
مدیریت کوانتومی
مدیریت انتگرالی
سازمان آفتاب پرست
سازمان و مدیریت شبدری 
مدیریت مهرورز
مدیریت معنوی 
مها رتهای کوا نتومی
هفت مهارت کونتومی
تفکر کوانتومی
درک کوانتومی
فایده درک و تفکرکوانتومی
احساس کوانتومی
اعتماد کوانتومی
نتایج حس واعتماد کوانتومی
وجود کوانتومی
عکس العمل کوانتومی
نمونه قدم کوانتومی
برداشتن قدمهای کوانتومی از استفان کاوی
قدمهای کوانتومی
علوم جدید مبتنی بر مهارت های کوانتومی
قیاس ممیزه های فکری و نظری
قیاس مهارت های سنتی و کوانتومی
راست مغز و چپ مغز
نمایی از ارتباطات مهارت های کوانتومی
جمع بندی
مکان، مهارت و شکل بروز مهارت کوانتومی
منا بع و مآ خذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 46 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …