پاورپوینت مدیریت عملیاتی مناقصات

پاورپوینت مدیریت عملیاتی مناقصات

توضیحات:
فایل پاورپوینت مدیریت عملیاتی مناقصات ،در حجم 64 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
کتب تألیف و تدوین شده توسط وزارت بهداشت در زمینه قوانین مالی و برگزاری مناقصات:

این کتاب‌ها حاصل تحقیقات سه ساله تیم کارشناسان واحد مناقصات وزارت بهداشت و تجربیات 17 وزارتخانه و سازمان پس از مطابقت با قانون مناقصات مصوب 17/11/83 و آئین نامه‌های اجرایی آن و آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی کشور می‌باشد که ما را واداشت تا روند برگزاری مناقصات را در 18 گام اجرایی طبق قانون مناقصات و ارائه فرم‌ها در اختیار مجریان برگزاری مناقصات قرار دهیم.

فهرست مطالب:
فصل اول: اهمیت مناقصه در اقتصاد
فصل دوم: روند شکل گیری قانون مناقصات در ایران
فصل سوم: طبقه بندی معاملات
فصل چهارم: طبقه‌بندی مناقصات
فصل پنجم: روند برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در 18 گام)
فصل ششم: ترک تشریفات مناقصه (ماده 27 و 28 قانون مناقصات)
فصل هفتم: موارد عدم الزام برگزاری مناقصه ( ماده 29 قانون مناقصات)
فصل هشتم: نمونه شرایط عمومی مناقصه
فصل نهم: مراحل تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 64 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه اقتصاد

تم پاورپوینت پایان نامه اقتصاد قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …