پاورپوینت مدیریت بحران و بلایا در بیمارستان

پاورپوینت مدیریت بحران و بلایا در بیمارستان

توضیحات:
فایل پاورپوینت مدیریت بحران و بلایا در بیمارستان، در حجم 21 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
بررسی و تعیین بحرانها و بلایا محتمل در منطقه:
ارزیابی محیط شهر و وجود منابع مخاطره آمیز در شهر از جمله کارخانه جات و مواد مختلف خطرناک در سطح شهر و اطراف
ارزیابی محیط بیمارستان و تعیین مخاطرات 
با روش علمی تحلیل و تعیین میزان ریسک هر مخاطره
اولویت بندی مخاطران با در نظر گرفتن میزان ریسک هر مخاطره

تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بلایا:
اجرای بند اول و دوم اصول مدیریت بحران (پیشگیری و آمادگی )
تدوین برنامه ها و استراتژیهای پیشگیری و پاسخ به هر مخاطره 
و…

فهرست مطالب:
بررسی و تعیین بحرانها و بلایا محتمل در منطقه
تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بلایا
تشکیل ساختار مدیریت بحران در بیمارستان
تعیین رده های جانشین 
تدوین خط مشی و برنامه فراخوان اعضای تیمهای پاسخگو
تدوین مکانیسمی برای نظارت بر انجام و استقرار مدیریت بحران
تعیین و اعطای میزان اختیارات به اعضای پاسخگوی اضطراری
اطلاع رسانی و آموزش وظایف محوله
تدوین برنامه سیستم هشدار و نحوه فعال سازی مدیریت بحران
سازماندهی کلیه نیروهای بیمارستان در قالب تیمهای درمان اضطراری 
تدوین خط مشی و نجوه اجرای برنامه های آموزشی مدیریت بحران و آگاهی پرسنل از نقشها و وظایف خود در برنامه (پیشگیری – مقابله )
تدوین خط مشی و روش برگزاری مانورهای مختلف بر حسب مخاطرات اولویت بندی شده خصوصا تخلیه
تشکیل دو کمیته تریاژ و تعیین تکلیف بیمار تحت عنوان ساب کمیته بحران و بلایا و تهیه مستندات و صورتجلسات آن
برگزاری منظم جلسات کمیته بحران و بلایا طبق برنامه

این فایل با فرمت پاورپوینت در 21 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …