پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی (نوشتاری و گفتاری)

پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی (نوشتاری و گفتاری)

توضیحات:
فایل پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی(نوشتاری و گفتاری)،در حجم 100 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
1-1 تعریف ارائه :
ارائه در لغت به معنای نشان دادن ونمایش دادن آمده است. این کلمه در زبان فارسی به صورت ارائه کردن وارائه .دادن بکار می رود 
وقتی که موضوعی ( اندیشه ای ، احساسی ) را به فرد یا افرادی ارائه می کنیم ، در واقع می خواهیم آن را از ذهن و یا احساس خود به ذهن ویا احساس دیگری منتقل کنیم . 

1-2 : سیستم ارائه:
ارائه ،به عنوان انتقال اطلاعات ، سیستم خاص خود را دارد .این سیستم در طبیعت ودر جامعه انسانی همیشه وجود داشته است .

سیستم انتقال اطلاعات ماشینی از عناصر زیر تشکیل شده است:
* مبدا یا فرستنده مجهز به کانال
* مقصد یا گیرنده مجهز به کانال 
* پیام 
* محیط انتقال 
* رسانه انتقال 
* پارازیتها

سیستم انتقال اطلاعات از عناصر زیر تشکیل شده است: * مقصد یا گیرنده 
* مبدا یا فرستنده 
* پیام 
* محیط انتقال 
* رسانه انتقال 
* پارازیتها

و…

فهرست مطالب:
فصل اول:ارائه
1-1 :تعریف ارائه
1-2 : سیستم ارائه
1-3 : انواع ارائه از نظر نوع وسیله 
1-4:عوامل موثر بر ارائه 
فصل دوم:ارائه کتبی
2-1: تعریف
2-2 : خصوصیات 
2-3 : انواع 
2-4 : مراحل آماده سازی 
فصل سوم : نوشتار علمی – فنی 
3-1 : ویژگی های نوشتار علمی وفنی 
3-2 : عوامل منفی در ارائه نوشتاری علمی وفنی 
3-3 : لزوم مدیریت نوشتار علمی وفنی 
3-4 : انواع نوشتار علمی وفنی 
3-5 : گونه های نوشتار دانشگاهی
3-5-1 : گزارش " مطالعه بیشتر " در چارچوب یک درس
3-5-2 : گزارش درس سمینار 
3-5-3 : گزارش " پروژه " درسی 
3-5-4 : گزارش کارآموزی 
3-5-5 : گزارش پروژه ، دانشنامه پایان دوره تحصیل دانشگاهی 
3-5-6 : گزارش کارآزمایشگاه
3-5-7 : مقاله
3-6 : گونه های نوشتار برون دانشگاهی 
3-6-1 : گزارش
فصل چهارم: ارائه شفاهی
4-1 : تعریف 
4-2 : خصوصیات
4-3 : انواع
4-4 : امکانات 
4-5 : سخنرانی علمی – فنی 
فهرست منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 100 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

مجموعه قالب های پاورپوینت

مجموعه قالب های پاورپوینت قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، …