پاورپوینت ساختمان و عملکرد گلبولهای قرمز

پاورپوینت ساختمان و عملکرد گلبولهای قرمز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 42 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

ساختمان و عملکرد گلبولهای قرمز

مراحل تکوین گلبول های قرمز خون )اریتروپویزیس(: همانطور که مشاهده میشود سیتوپلاسم سلول پرواریتروبلاستت، بازوفیتل )بتن( ( – شکل 1
است؛ در حالی که این خاصیت، رفته رفته به سمت ائوزینوفیلی تغییر مییابد، به نحوی که گلبول قرمز کاملاً ائوزینوفیل خواهد بود. هستته ستلول نیتز در
مرحله اریتروبلاست اورتوکروماتوفیل )نورموبلاست( حذف میشود. نمودار بالا، میزان RNA و پروتئین هموگلوبین را در طی این فرآیند نشان متی دهتد.
همانطور که انتظار می رود، با پیشرفت تمایز، میزان RNA کاه و میزان پروتئین افزای مییابد.

گلبول قرمز

متشکل از غشایی که محلولی از هموگلوبین را احاطه کرده
فاقد هسته
فاقد ارگانل داخل سلولی
به شکل مقعرالطرفین
اعمال اصلی گلبول قرمز خون :
تحویل اکسیژن به بافتها 
کمک به برداشت دی اکسید کربن حاصل از متابولیسم بافتی

فعالیت متابولیک گلبول قرمز

فعالیت متابولیک گلبول قرمز شامل مسیرهای زیر می باشد :
مسیر امبدن میرهوف یا گلیکولیز
مسیر اکسیداتیو یا هگزو منوفسفات شنت یا پنتوز فسفات
مسیر مت هموگلوبین ردوکتاز
مسیر راپاپورت لوبرینگ

فهرست مطالب و اسلایدها:

گلبول قرمز

فعالیت متابولیک گلبول قرمز

مسیر امبدن میرهوف یا گلیکولیز

محصولات مسیرگلیکولیز

مسیر اکسیداتیو یا هگزوز منوفسفات شنت یا پنتوز فسفات

مسیر مت هموگلوبین ردوکتاز

مسیر راپاپورت لوبرینگ

ساختار غشاء گلبول قرمز

عملکرد پروتئین تبادلگرآنیون

هموگلوبین

بیوسنتز هِم

بیوسنتز زنجیره گلوبین

انواع هموگلوبین در دوران جنینی و بلوغ

متابولیسم آهن

ترانسفرین

فریتین

تنظیم تولید گلبولهای قرمز

مراحل تولید گلبولهای قرمز

کاتابولیسم یا تخریب گلبولهای قرمز

تخریب خارج عروقی

تخریب داخل عروقی

حتما ببینید

پاورپوینت ملاحظاتی درباره بحث حفظ الصحه در طب سنتی

پاورپوینت ملاحظاتی درباره بحث حفظ الصحه در طب سنتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات …