پاورپوینت ریاضی اول دبستان ( تم 12)

پاورپوینت ریاضی اول دبستان ( تم 12)


دانلود پاورپوینت پایه اول ابتدایی بـا عنوان ، تم 12 ، بخشی از ایـن پاورپوینت : ۱ درک مفهوم مقايسه۲ درک مفهوم کمتری و بيشتری و تشخيص دستهٔ باتعداد کمترروش تدريس∗به دانش آموزان تعدادی شیٔ مثل نخود و لوبيا در دو دسته بدهيد و از آنها بخواهيد عدد هر دسته را بيان کنند و تعداد آنها رابا يکديگر مقايسه کنند. اين فعاليت را چندين مرتبه با عددهای مختلف تمرين کنيد.∗∗ به صفحه آغازين بخش مراجعه و از دانش آموزان بخواهيد که تعدادی اشيا مثل هم مانند تعداد دختران و تعدادپسران که در بوستان مشغول بازی هستند را با يکديگر مقايسه کنند. مشابه اين سؤال را با کمک تصاوير صفحهٔ آغازين مطرح کنيد.∗∗∗ دانش آموزان بدون استفاده از نماد بيشتری وکمتریتنها دسته ای که تعداد آن کمتر است را رنگ کنند.ابتدا عدد مربوط به هر دسته را بنويسند، سپس هر دسته که تعداد (عدد) کمتری دارد را رنگ کنند …     مــشــخــصـاتِ فـایــل :   – این فایل با فرمت Power Point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. تعداد اسلایدها : 17 – قابل ارائه و مناسب برای مقطع او …

حتما ببینید

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 فارسی پایه دوم دبستان         …