پاورپوینت روش تدریس استقرایی

پاورپوینت روش تدریس استقرایی

توضیحات:
فایل پاورپوینت روش تدریس استقرایی ، در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
1ـ تکوین مفهوم
برای دریافت و تکوین مفهوم دو رویکرد اساسی وجود دارد :
الف ـ مربی به انتقال و ارسال یک سویه مفاهیم می پردازد 
ب ـ در جریان آموزشی مفاهیم زمینه سازی می شود تا مفهوم با مشارکت فعالانه دانش آموز ان و معلم تولید شود. 

الف ـ مربی به انتقال و ارسال یک سویه مفاهیم می پردازد:
در این حالت معلم فعال و فراگیرندگان منفعـل هستند . ذهن فراگیرند گان مانند مخزنی است که معلم پر می کند و مفاهیم درس در وسعت زیاد تکثیر می شود . در این رویکرد به دنبال تولید دانش هستیم ونه تکثیر آن . 

مراحل الگوی استقرایی :
1 ـ تکوین مفهوم
تعیین ، بر شماری و فهرست مطالب 
گروه بندی بر اساس ویژگی های مشترک
عنوان دهی و طبقه بندی
2 ـ تفسیرمطالب 
تشخیص و تعیین جنبه های شاخص تفسیر
استنباط و تعمیم 
کشف روابط و استنتاج
3 ـ کاربرد اصول 
پیش گویی نتایج ، توضیح پدیده های جدید و فضیه سازی 
توضیح و پشتیبانی از فرضیه ها 
تصدیق پیش گویی 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 24 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت

قالب پاورپوینت پایان نامه مدیریت قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …