پاورپوینت حمل مصدوم

پاورپوینت حمل مصدوم

توضیحات:
فایل پاورپوینت آشنایی با روش های حمل مصدوم ، در حجم 53 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
سهم عمده پیشرفت وشکل گیری تریاژوانتقال مصدوم که امروزه انجام می شود متعلق به یک پزشک فرانسوی به نام بارون دومینگ چین لاری، جراح مشهور ارتش ناپلئون است.
هرفردی تحت هرشرایطی باید قادر به انجام رویکردهای درمانی وحفظ کننده حیاط شامل بلند کردن،حرکت دادن یا قراردادن بیمار دریک وضعیت مناسب ویا آماده سازی برای انتقال باشد.
بطور کلی بهترین راه برای انتقال بیماردرهرشرایطی ساده ترین راهی است که آسیب یا دردی برای بیمار یا خود شما ایجاد نکند.
شما همچنین باید آگاهی کاملی ازروش بلند کردن وحرکت دادن بیماران بدون ایجاد آسیب برای خود یا بیمارتان داشته باشید.
دقت،برنامه ریزی ودانستن روش کار درست درزمان بلند کردن یا حرکت دادن بیماران خیلی مهم است.
و…

فهرست مطالب:
تاریخچه
وسایل جابجایی و حمل بیمار
مقدمه
تعریف
محافظت از خود ( مکانیک بدن )
اصول رعایت مکانیک مناسب بدن
نکات مهم در جابجایی و حمل بیمار
روشهای موثردر جلوگیری از آسیب در زمان حمل
توجهات
تکنیک های انتقال مصدوم
انواع انتقال
تکنیک های حمل یک نفره
تکنیک کشاندن یک نفره
تکنیک های حمل دونفره
تکنیک های حمل چند نفره 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 53 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه پزشکی

تم پاورپوینت پایان نامه پزشکی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …