پاورپوینت حفاظت در تنفس

پاورپوینت حفاظت در تنفس

توضیحات:
فایل پاورپوینت حفاظت در تنفس(مبارزه با آلودگی های هوای محیط کار)،در حجم 38 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
با شروع جنگ جهانی اول وبکارگیری گازهای شیمیایی بعنوان سلاح جنگی،توجهات بروی تولید ماسکهایی برای حفاظت سربازان و سایر افراد در برابر گازها و آئرو سلهای متمرکز گردید.در ایالات متحده با موفقیت امریکا این کار با هدایت ونظارت Bureau of Mines انجام شد.
با اتمام جنگ و گسترش مواد شیمیایی مورد استفاده در بخشهای مختلف صنعتی،کشاورزی،خدماتی وغیره نیاز به طراحی وساخت ماسکهای جدیدتر و همچنین بکارگیری استانداردهای مناسب در مراحل یاد شده آشکار شد که اتین امر ئر ایالات متحده آمریکا به 
پیدایش سیستم ایالتی ارزیابی رسپیراتورها منتهی شد بسیاری 
از رسپیراتورهای ساخته شده در سالهای اول 1920هنوز هم قابل استفاده اند .
و…

فهرست مطالب:
مقدمه
حفاظت از دستگاه تنفس
انواع رسپیراتورها
رسپیراتورهای تصفیه کننده هوا
دریچه های ماسک رسپیراتور
حذف گازها،بخارات و آئروسل ها
جداسازی آئروسلها
فیلترهای گردوغبار ومیست
فیلترهای فیوم
فیلترهای با کارایی بالا
جذب گاز در بخارات
رسپیراتور های تامین کننده هوا
مزایاو معایب رسپیراتور های تصفیه کننده هواو تامین کننده هوا 
انواع ماسک ها
فاکتور حفاظت رسپیراتورها
نگهداری رسپیراتورها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 38 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.